>

Zara är specialiserad inom entreprenadrätten och bistår både beställare och entreprenörer med juridisk rådgivning i alla skeden av deras projekt. Hon har stor erfarenhet av att i projektets tidiga skede upprätta och förhandla avtal samt granska förfrågningsunderlag, men lägger även en stor del av sin arbetstid på att besvara och hantera rättsliga frågeställningar som dyker upp under projektets gång, ofta med fokus på standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABM 07. Zara hanterar även krav och tvister samt agerar ombud både inför och utanför domstol.