Poolarna Clean AB förvärvar rörelse inom lokalvård

Poolarna Clean AB har förvärvat den del av Poolarna AB:s verksamhet som avser lokalvård och därtill hörande tjänster. Verksamheten sysselsätter ett femtiotal personer och bolaget blir genom transaktionen en ny ledande aktör i regionen inom kvalificerad lokalvård.

Bakom Poolarna Clean AB står Jovan Diec, tidigare VD för UltraClean i Malmö AB samt Tore Robertsson genom Skyddsprodukter i Sverige AB. Jovan Diec prisades vid Malmö Näringslivsgala 2013 som ”Årets Jobbkomet”. Skyddsprodukters ägare och VD Tore Robertsson har tidigare utsetts till Årets Företagare i Malmö.

Moll Wendén har företrätt Poolarna Clean AB i transaktionen. I teamet ingick bl a David Klose.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB