Orbital Systems ingår låneavtal med Europeiska investeringsbanken

Den skånska startupen Orbital Systems, som utvecklat en innovativ duschteknologi, ingår låneavtal med Europeiska investeringsbanken. Genom avtalet kan Orbital Systems låna upp till 15 miljoner euro under förutsättning att åtminstone motsvarande summa också tas in i ägarkapital.

Pengarna kommer att användas till utbyggnad av produktion inom ramen för bolagets fortsatta expansion. Utvecklingslånet ingår i den så kallade Junckerplanen är en del av EU:s initiativ som erbjuds till företag som är verksamma inom klimatomställning. EIB har ca 600 miljoner euro per år att låna ut till bolag som jobbar med klimatfrågor.

David Klose och Henric Stråth på Moll Wendén har företrätt Orbital Systems i samband med låneavtalets ingående.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »