Norwegian och de spanska och italienska kabin- och pilotfacken har undertecknat kollektivavtal

Norwegian och spanska pilotfacket (SEPLA) har undertecknat ett omfattande kollektivavtal. Avtalet som blir gällande i två år framöver representerar ett viktigt steg framåt på en av Norwegians viktigaste marknader.

Norwegian har även undertecknat ett avtal gällande sin long-haul besättning med bas i Italien. Tidigare i höstas ingick bolaget även sitt första italienska kollektivavtal för short-haul kabinpersonal och piloter med bas i Rom.

Norwegian har i förhandlingarna i Spanien och Italien biträtts av advokat Ebba Walberg Snygg, Moll Wendén.

Relaterat innehåll: Norwegian har ingått sitt första kollektivavtal i Spanien

Ebba Walberg Snygg med Norwegian

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »