Nya regler för tävlingslotterier i spellagen

Ny lotterilag och regler för tävlingar i sociala medier

– gilla, dela och vinn!

Den 1 januari 2019 trädde en omdiskuterad lag ikraft, nämligen spellagen (2018:1138). Lagen innebär främst att ett nytt licenssystem införs för spel men påverkar även tidigare regler om pristävlingar i sociala medier.

Bolag måste alltså från och med nu ansöka om licens för att kunna bedriva laglig spelverksamhet. ”Spel” är enligt spellagen lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. Syftet med den nya lagen har varit att skydda konsumenten. Det ställs därför krav på bl.a. vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att få licens och hur spelverksamheten får bedrivas. 

Enligt spellagen måste spelverksamheten vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd, att hög säkerhet ska råda i spelen, att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas och att spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet. 

Nya spelregler för tävlingslotterier på sociala medier

En spännande nyhet i spellagen gäller för sådana kommersiella lotterier och reklamlotterier som inte kräver någon egentlig insats från deltagaren (vad vi kallar ”tävlingslotterier”). Det är vanligt förekommande att företag och privatpersoner i sina marknadsföringsstrategier på sociala medier uppmanar besökare att delta i olika aktiviteter för att kunna vinna något. 

Det kan vara en uppmaning att ”gilla” eller ”dela” något med sina vänner för att kunna vinna en resa, tv eller presentkort. Vinnaren lottas sedan fram bland de som ”gillat” eller ”delat” inlägget. Enligt tidigare lagstiftning har anordnande av dylika lotterier inte ansetts vara lagligt. I den nya spellagen undantas uttryckligen lotterier som inte kräver någon insats från deltagaren från licensplikt, vilket innebär att tävlingslotterier nu principiellt är tillåtna.

I lagförslaget till spellagen framgår att det inte föreligger något särskilt behov för skydd då man inte har betalat någon insats för sitt deltagande. Det är därför dessa arrangemang undantas från licensplikt. 

Marknadsföringslagens regler gäller fortfarande

Även om tävlingslotterierna nu är tillåtna enligt spellagen omfattas de fortfarande av marknadsföringslagens regler. Marknadsföringslagen innefattar bl.a. förbud mot vilseledande marknadsföring och krav på att all väsentlig information ska lämnas på ett klart och tydligt sätt i samband med marknadsföringsåtgärden. 

Av informationen ska t.ex. framgå villkoren för att delta i tävlingen, prisets/prisernas egenskaper och värde, eventuell skattskyldighet, hur länge tävlingen pågår samt eventuella begränsningar för att kunna delta i tävlingen. För att inte bryta mot marknadsföringslagen är det därför viktigt att ni iakttar de marknadsföringsrättsliga reglerna och lämnar all väsentlig information vid marknadsföringen av tävlingen. 

Särskilda marknadsföringsrättsliga regler har införts i spellagen. Dessa gäller utöver marknadsföringslagens regler vid all form av marknadsföring av spel – även tävlingslotterier. Dessa regler innebär bl.a. krav på att iaktta måttfullhet vid marknadsföring av spel samt krav på viss information som ska lämnas. Vidare innehåller spellagen ett förbud mot att marknadsföringen riktas särskilt till personer under 18 år samt förbud mot direktreklam till en spelare som har stängt av sig från spel. 

Att tänka på vid tävlingslotterier: 

  • Rikta inte marknadsföringen särskilt till personer under 18 år 
  • Lämna all nödvändig information i direkt anknytning till tävlingslotteriet 
  • Informationen måste vara klar och tydlig och ange bl.a. 
  • villkor för deltagande, 
  • prisets egenskaper och värde, 
  • skattskyldighet, 
  • tävlingstid m.m.
  • Säkerställ att tävlingslotteriet på inget sätt kan ses som vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagens regler
  • Stäm alltid av ditt upplägg för tävlingslotteriet med en jurist innan du publicerar det om du är det minsta osäker

KONTAKT

För rådgivning kontakta Stephanie Stensson.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »