Ny praxis beträffande miljöargument i marknadsföring

hållbarhet

Moll Wendén har för klients räkning vunnit framgång i ett marknadsrättsligt avgörande. Marknadsdomstolen lämnade bifall åt Moll Wendéns klients huvudyrkande om förbud och motparten förbjöds att använda sig av det ifrågasatta marknadsföringsmaterialet, vid äventyr av vite om 1 miljon kronor.  

Motparten måste därtill senast den 26 september 2010 ha avlägsnat uttrycket ”närproducerat” på samtliga produktförpackningar som var föremål för prövning i målet.

Avgörandet har prejudicerande verkan i fråga om hur svenska livsmedelsaktörer framöver kan använda sig av uttrycket ”närproducerat”. Marknadsdomstolen bekräftar att uttrycket ”närproducerat” uppfattas som lokalt producerat. Som en konsekvens av detta finner domstolen att uttrycket är ovederhäftigt i rikstäckande marknadsföring om produktionen sker på endast en plats i Sverige.

På förekommen anledning betonade marknadsdomstolen också att det i och för sig inte möter något hinder att pröva påståenden i marknadsföring som förekommit under lång tid, samt att det förhållandet att en näringsidkare har valt att utforma sin marknadsföring i form av frågor inte medför att dessa inte kan prövas.

Domstolen förbjöd som en följd av detta även två marknadsföringspåståenden som formulerats som retoriska frågor och använts sedan 1994.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner
Artikel - Bygg och Fastighet

Nya krav på underentreprenörer

Den 30 april 2021 gav Byggföretagen ut nya avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag vid anlitande på Byggavtalets tillämpningsområde: UE 2021. Formuläret ersätter den tidigare versionen

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB