Norra Station expanderar

Norra station expanderar

Det kommunala bolaget Hässleholms Industribyggnads AB med dotterbolag Hässleholm Norra Station AB har träffat avtal med utbildningsföretaget P&L Nordic AB avseende hyra av kontors-lokaler i ett nyproducerat hus benämnt M6 på Norra Station intill Resecentrum i Hässleholm.

Byggstart av hus M6, som innefattar 1 800 m2 kommersiella lokaler och lokaler för utbildning, planeras till hösten 2016. P&L har genom överenskommelsen även fått en option att förvärva fastigheten med hus M6 under hyresperioden. Totalt planerar de kommunala bolagen att investera 40 Mkr i projektet.

Moll Wendén har biträtt de kommunala bolagen med legal rådgivning. I ärendet arbetade advokaterna Stefan Wendén och Ulrica Dahlberg.

Följ länken för ytterligare information

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »