>

Den 16 maj föreläser Simon Wilkens om AI ur ett juridiskt perspektiv hos Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Fokus under förmiddagen kommer bland annat att ligga på ansvarsfrågor, olika rättighetsaspekter och vad du bör överväga för att säkerställa att det värde som ditt företag genererar skyddas.

Deltagare under seminariet kommer få möjlighet att reflektera över:

Läs mer och anmäl dig via Handelskammarens webbplats

Om de senaste nyheterna, rättspraxis m.m. inom offentlig upphandling

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra upphandlingsspecialister: advokaten och delägaren Catharina Piper samt de biträdande juristerna Gustaf Strand och Marie Nilsson.

Seminariet är till för dig som arbetar med eller är intresserad av offentlig upphandling.

På agendan

Under seminariet kommer vi att ta upp bl.a. följande:

Varmt välkommen!

Jag vill anmäla mig till seminariet
Catharina Piper, Advokat och delägare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. 

Catharina har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Hon föreläser bl.a. på olika universitet och utbildningsinstitut. Catharina är en av författarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand, biträdande jurist

Gustaf Strand är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå.

Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. Gustaf har arbetat som upphandlare för såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Marie Nilsson, biträdande jurist

Marie Nilsson är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har tidigare tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö, specialiserad inom kommunal- och skolrätt samt inom offentlig upphandling.

Marie har också arbetat på Polismyndighetens rättsavdelning där hon arbetade med frågor gällande offentlighet och sekretess samt skadestånd.

Digitaliseringen har gett oss nya möjligheter att samla in och analysera en växande mängd data. Samtidigt förändras förutsättningar och arbetssätt, något som leder till nya utmaningar och möjligheter inom dataskydd. Den 19 april bjuder vi in dig till ett webinar där vi utforskar framtidens dataskydd och GDPR ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv. 

Webinariet inleds med en kunskapsuppfräschning kring GDPR där vi belyser de rent juridiska aspekterna och vad dessa innebär i praktiken för ditt företag. Därefter kommer Patrik Persson, VD på Pinteg, att dela med sig av sina erfarenheter kring hur man på bästa sätt implementerar och upprätthåller ett hållbart sätt att arbeta med dataskydd.

Vi avslutar med en diskussion om framtiden för dataskydd, där vi tillsammans utforskar kommande trender och teknologier som kan komma att påverka hur vi hanterar personuppgifter.

Agenda

Detta webinarium riktar sig till dig som vill veta mer om dataskydd och GDPR. Det är kostnadsfritt att delta och inga förkunskaper krävs.

Varmt välkommen!

Gå vidare till anmälan

Talare

Patrik Persson, vd Pinteg

Patrik Persson

Patrik Persson är VD på Pinteg, som bland annat lanserat dataskyddsverktyget Fairity. Han är en veteran inom dataskyddsbranschen med många års erfarenhet av att arbeta med frågorna. 

Patrik brinner för att med hjälp av Fairity förenkla och förbättra dataskyddspraxis för företag av alla storlekar. Han kommer att prata om de praktiska aspekterna av dataskydd utifrån sina erfarenheter.

Simon Wilkens

Simon Wilkens är biträdande jurist på Moll Wendén och expert på GDPR- och därmed tillhörande dataskyddslagstiftning. Simon har hjälpt ett brett spektrum av klienter, allt från startups till multinationella företag, med ett kanske ännu bredare spektrum av frågor, att navigera genom de komplexa lagkraven för dataskydd.

Gå vidare till anmälan

För en organisation som utsatts för ett brottsligt eller illojalt agerande från en anställd eller annan intern aktör är ofta ett av delmålen att få ersättning för skadan som organisationen lidit. Inte sällan kan detta visa sig svårare än vad de flesta organisationer förväntar sig. 

På detta webinarium delar experter från Moll Wendén Advokatbyrå och Whitepaper Advisors med sig av olika möjligheter att få ersättning för skador i samband med interna utredningar. Syftet är att ha en strategi för hur ni minimerar skadan efter eventuella brott eller illojala ageranden från interna aktörer. 

Interna utredningar är komplexa. När en utredning blir nödvändig måste det ofta gå snabbt. Saknas kunskap och beredskap för att hantera utredningar blir det lätt fel. 

Ett av de viktigaste målen med en intern utredning är ofta att få ersättning för kostnader och förluster som drabbat verksamheten med anledning av det agerande som utreds. Det kan handla om att verksamheten har blivit bedragen av en anställd, eller att den verkställande direktören använt organisationens resurser för privata ändamål. Ibland kan det visa sig svårare än vad verksamheten först kunnat tro att få ersättning. 

I detta webbinarium kommer David Carlsvi från Whitepaper Advisors samt Ebba Walberg Snygg och John Lundberg från Moll Wendén Advokatbyrå prata om hur ni som verksamhet kan säkerställa att i möjlig utsträckning få ersättning för era förluster. Efter webinariumet har du en djupare förståelse och grundläggande verktyg att fatta beslut i en utredningssituation med siktet inställt på att få ersättning för skadan. 

Agenda

Webbinariumet kommer att pågå i ungefär 30 minuter och avslutas med en frågestund. Under webbinariumet kommer vi att behandla följande punkter: 

Moll Wendén Advokatbyrå och Whitepaper Advisors erbjuder en helhetslösning inom utredningar och visselblåsning. Genom samarbetet kan utredningar genomföras av multidisciplinära team som skräddarsys inför varje utredning, i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. 

Detta webinarium är andra delen i en serie om två webinarier som vi anordnar i syfte att sprida kunskap kring vikten av rättssäkra internutredningar:

Det är kostnadsfritt att delta på webinarierna.

Gå vidare till anmälan

Talare

Ebba Walberg Snygg

Ebba Walberg Snygg är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Ebba har mångårig erfarenhet av att genomföra internutredningar i allt från små till globala organisationer. Ebba arbetar aktivt med frågor rörande internutredningar och håller regelbundet föredrag som utbildningar på ämnet. 

David Carlsvi

David Carlsvi, grundaren av Whitepaper Advisors, har under 20 år av sin karriär arbetat med internutredningar på lokal och global nivå. Whitepaper Advisors är specialiserade på att hjälpa sina klienter med internutredningar där misstankar om oegentligheter föreligger.

John Lundberg

John Lundberg är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. John har under de senaste åren varit delaktig i att genomföra flera internutredningar från ax till limpa. John har stor erfarenhet av att arbeta med visselblåsning och till detta område tillhörande frågeställningar. 

Gå vidare till anmälan

Bevissäkring är internutredningens kärna. Den lägger grunden för vad som kan uppnås rättsligt i samband med att verksamheten utsätts för brott eller illojala ageranden inifrån. Genom att vara väl förberedda kan ni begränsa den skada som er organisation kan lida.

Under detta webinarium delar experter från Moll Wendén Advokatbyrå och White Paper Advisors med sig av kunskap och erfarenheter för att ni ska kunna genomföra interna utredningar på bästa sätt. 

En särskilt viktig del av utredningen är bevissäkringen. Det är i denna del som grunden för vad som kan uppnås rättsligt läggs. En dåligt genomförd bevissäkring kan till exempel förhindra möjligheten att kräva ersättning för era förluster och begränsa era förutsättningar för att avskeda den skyldige.

I detta webinar delar vi med oss av kunskap och praktiska erfarenheter kring internutredningar. Målet är att du som tittar ska stå bättre rustad att genomföra en utredning när det väl bränner till. 

Agenda

Webinariumet kommer att pågå i ungefär 30 minuter och avslutas med en frågestund. Under webinariumet kommer vi att behandla följande punkter: 

Moll Wendén Advokatbyrå och White Paper Advisors erbjuder en helhetslösning inom utredningar och visselblåsning. Genom samarbetet kan utredningar genomföras av multidisciplinära team som skräddarsys inför varje utredning, i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Detta webinarium är första delen i en serie om två webinarier som vi anordnar i syfte att sprida kunskap kring vikten av rättssäkra internutredningar. 

Det är kostnadsfritt att delta på webinarierna.

Talare

Ebba Walberg Snygg

Ebba Walberg Snygg är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Ebba har mångårig erfarenhet av att genomföra internutredningar i allt från små till globala organisationer. Ebba arbetar aktivt med frågor rörande internutredningar och håller regelbundet föredrag som utbildningar på ämnet. 

David Carlsvi

David Carlsvi är grundare av White Paper Advisors. Genom White Paper Advisors arbetar David Carlsvi till stor del med internutredningar. David Carlsvi har arbetat med utredningar under hela sin karriär, bland annat under hans över 20 år på forensicsavdelningen inom ett globalt konsultbolag. 

John Lundberg

John Lundberg är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. John har under de senaste åren varit delaktig i att genomföra flera internutredningar från ax till limpa. John har stor erfarenhet av att arbeta med visselblåsning och till detta område tillhörande frågeställningar. 

Gå vidare till anmälan

Arbetsrättsliga nyheter är webinariet där vi uppmärksammar de viktigaste lagändringarna, ny praxis inom arbetsrätten samt delar med oss av vår know-how. 

Dag och tid: torsdag 25/1 kl 08:00 – 08:45
Plats: Digitalt, länk skickas ut efter anmälan

Under 2023 har de flesta organisationer fokuserat på att hantera effekterna av nya LAS. Vi ser att de nya reglerna bland annat påverkat förlikningspraxis – en spaning vi gjorde redan i förra årets webinar – och hyvling med simultan omplacering har vi fått mycket praktisk erfarenhet av under det gånga året. Digitalisering, nya beteenden och förändrad efterfrågan från kunder ställer andra krav på företagen, som behöver anpassa personalstyrkan utefter omvärldsläget. 

Utöver detta reflekterar vi även över förändringar inom migrationsrätten, vilket är särskilt relevant för de av er som behöver anställa kompetens från länder utanför EU. Andra frågor som behandlas är de nya arbetsmiljöföreskrifterna, lönetransparensdirektivet och vikten av att bli utredningsklar, då den arbetslivsinriktade kriminaliteten bara ökar och ständigt ändrar form. Webinariet avslutas med en frågestund.

Agenda

Webinaret är kostnadsfritt. För att få länk för deltagande behöver du anmäla dig via formuläret.

Jag vill anmäla mig till Arbetsrättsliga nyheter 2024!

Föreläsare

Ebba Walberg Snygg, advokat och delägare

Ebba är expert inom arbetsrätt och arbetar främst med förhandlingar, omstruktureringar samt corporate crime and corporate investigations. Hon har även erfarenhet av kollektivavtalsförhandlingar på internationell nivå.

Thomas Ogard, advokat och delägare

Thomas har arbetat med affärsjuridik under hela sin karriär och har specialiserat sig på arbetsrätt och tvistelösning där han biträder både svenska och utländska företag exempelvis med arbetskraftsinvandring och tvister om företagshemligheter.

John Lundberg, biträdande jurist

John arbetar sedan 2020 på Moll Wendén med arbetsrätt. Han arbetar med utredningar inom ramen för visselblåsningar, omstrukturering samt granskningar i samband med företagsförvärv.

John Larsson, biträdande jurist

John har arbetat med arbetsrätt på Moll Wendén sedan 2021. Han hjälper löpande till i ärenden som rör arbetskraftsinvandring och kriminalitet i arbetslivet såsom korruption och andra oegentligheter.

Nu bjuder vi återigen in till ett kostnadsfritt frukostseminarium där våra upphandlingsspecialister presenterar centrala nyheter, praxis och bestämmelser som rör offentlig upphandling. 

Dag och tid: torsdag 30/11 kl. 08:30 – 09:30, frukost serveras från kl. 08:00
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra upphandlingsspecialister, advokat Catharina Piper samt biträdande juristerna Gustaf Strand och Marie Nilsson.

Seminariet är till för dig som arbetar med eller är intresserad av offentlig upphandling. Alla som närvarar får en upphandlingsjulkalender.

På agendan

– Nyheter inom offentlig upphandling 

Kommande lagförslag av intresse, bl.a. nya tillsynsverktyg för Konkurrensverket, nya bestämmelser gällande eForms samt det senaste inom hållbar offentlig upphandling m.m.

– Upphandling kopplat till välfärdsbrottslighet – några aspekter att särskilt beakta

Otillbörligt utnyttjande av skattemedel ökar och uppskattas årligen till ca 20 miljarder kronor. Vi diskuterar kommande lagförslag om leverantörskontroll samt vad man som upphandlande myndighet (och leverantör) kan göra för att motverka att oseriösa och kriminella aktörer får del av våra gemensamma skattepengar.

– Ändring av kontrakt m.m. – strategiska ändringsvillkor som säkrar leveransen även i kris 

Med avstamp i det prövningstillstånd som Högsta förvaltningsdomstolen nyligen har meddelat diskuterar vi förutsättningar för ändring av kontrakt samt hur man kan arbeta med ändringsvillkor för att ha ökad beredskap vid kris eller när det oväntade inträffar.

– Ny och intressant rättspraxis samt betydelsen av den för olika aktörer

Genomgång av den de viktigaste avgörandena från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och andra instanser av intresse.

Varmt välkommen med din anmälan!

Jag vill anmäla mig till seminariet

Talare

Catharina Piper, Advokat och delägare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. 

Catharina har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Catharina är en av medförfattarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand, biträdande jurist

Gustaf Strand är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå.

Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling från såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Marie Nilsson, biträdande jurist

Marie Nilsson är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har tidigare tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö, specialiserad inom kommunal- och skolrätt samt inom offentlig upphandling.

Marie kommer senast från Polismyndighetens rättsavdelning där hon arbetade med frågor gällande offentlighet och sekretess samt skadestånd.

Teknologiska framsteg inom AI sker i snabb takt. Men hänger aspekter som etik, styrning och datahantering med i denna snabba utveckling? Under en eftermiddag erbjuds du insikter i de juridiska utmaningar som AI medför och betydelsen av att väga in konsumenternas förtroende vid användningen av AI. 

I år fyller Moll Wendén 20 år och det ska såklart firas! Senaste året har vi uppdaterat både lokaler och vår grafiska identitet. Nu vill vi bjuda in klienter, samarbetspartners och bekanta för att uppmärksamma denna milstolpe. 

Sedan start har vi hela tiden blickat framåt. Därför anordnar vi tre seminarier under hösten där vi tittar närmre på utvecklingen inom tre valda områden. Detta är det tredje seminariet i en serie om tre tillfällen.

Dag och tid: torsdagen den 23 november 2023, kl. 16:00 – 18:30
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Stefan Larsson, jurist och docent vid Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds universitet, kommer att presentera en översikt av de pågående debatterna inom AI, inklusive risker och behovet av reglering. Han står i spetsen för en tvärvetenskaplig forskargrupp vid LTH som fokuserar på AI:s inverkan på samhället, särskilt inom områdena transparens, förtroende, styrning och automatisering inom sektorer som konsument, medicinsk AI och offentlig sektor.

Baserat på en genomgång av etiska riktlinjer och en aktuell studie kring det europeiska förslaget till AI-förordning, kommer Larsson att diskutera komplexiteten och betydelsen av transparens när det gäller förtroendet för AI. Särskilt när det kommer till generativ AI, som språkmodeller som GPT-4, där det framträder en utmaning i takten mellan innovation och lagstiftning.

Med teknikens snabba utveckling måste de aktuella diskussionerna kring den europeiska AI-förordningen överväga hur generella AI-modeller bör regleras. Detta inkluderar att bedöma huruvida förordningen har tillräcklig flexibilitet för att anpassa sig till framtidens användning och tekniska lösningar.

Som avslutning på presentationen kommer ett djupgående samtal mellan Stefan Larsson och Simon Wilkens, jurist vid Moll Wendén Advokatbyrå. Samtalet kommer att handla om frågor kring förtroende, transparens, datahantering samt vilken kompetensnivå företag och konsumenter behöver för att effektivt hantera AI och dataskydd.

Jag vill anmäla mig till eventet

Dag och tid: torsdagen den 9 november 2023, kl. 16:00
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Från en enkel idé om att göra det lättare för individer att hantera sina personuppgifter, har vi nu skapat ett fullständigt dataskyddserbjudande. Detta erbjudande hjälper organisationer att hantera sina kunders personuppgifter på ett korrekt, effektivt och transparent sätt.

I nära samarbete med Moll Wendén Advokatbyrå har Pinteg designat en robust plattform – ett paket som ger allt du behöver för att förbättra ditt dataskyddsarbete och samtidigt spara värdefull tid. Vi är övertygade om att vi presenterar något exceptionellt!

Under eventet kommer Simon Wilkens från Moll Wendén tillsammans med Pintegs VD och medgrundare, Patrik Persson, att dela insikter om GDPR:s och dataskyddets framtid.

Vad kan vi förvänta oss på dataskyddsområdet under de kommande fem åren, och vilka krav kommer att ställas på organisationer för att uppfylla kraven enligt GDPR?

Kom och fira lanseringen av Fairity-plattformen och vårt gemensamma dataskyddserbjudande med oss!

Vi ser fram emot att träffa dig!

Jag vill anmäla mig till lanseringen


I år fyller Moll Wendén 20 år och det ska såklart firas! Senaste året har vi uppdaterat både lokaler och vår grafiska identitet. Nu vill vi bjuda in klienter, samarbetspartners och bekanta för att uppmärksamma denna milstolpe. 

Sedan start har vi hela tiden blickat framåt. Därför anordnar vi tre seminarier under hösten där vi tittar närmre på utvecklingen inom tre valda områden. Detta är det andra seminariet i en serie om tre tillfällen.

Dag och tid: tisdagen den 7 november 2023, kl. 16:00 – 18:30
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Hur skapar man sammanhang och platser som stimulerar till nya idéer, samarbeten och värdeskapande? Samarbetet Greater Copenhagen syftar till att bygga en av världens mest konkurrenskraftiga storstadsregioner. Senaste åren har frågor kring arbetsmarknad och infrastruktur lyfts med fokus på att minska fysiska och mentala avstånd i Öresundsregionen.

Hur kan man arbeta med mötesplatser och communities som inspirerar till samarbete och nya innovationer? Hur viktig är den fysiska platsen och vilka förutsättningar krävs för den som vill skapa ett starkt community?

Kvällen inleds med att Kate Plaskonis från Greater Copenhagen berättar om de frågor som Greater Copenhagen driver samt vilka möjligheter till ytterligare värdeskapande inom Greater Copenhagen som finns.

Efter presentationen blir det panelsamtal med ytterligare tre gäster. Paneldeltagarna kommer, utifrån sina olika perspektiv, att bidra med sin erfarenhet kring utvecklingen framöver.

Paneldeltagare

Kvällen modereras av Zara Hellmark och Christer Nylander, båda advokater och specialister inom entreprenadrätt respektive fastighetsrätt. 

Kvällen avslutas med förfriskningar och lättare förtäring.

Varmt välkommen! 

Jag vill anmäla mig till seminariet

Dag och tid: fredagen den 20 oktober 2023 kl. 08:00 – 08:30
Plats: Digitalt

Den 17 december 2023 ska samtliga verksamheter med fler än 49 anställda ha inrättat interna visselblåsarförfaranden, men många har redan varit i gång ett bra tag. Att ta emot visselblåsningar är ett uppdrag som kräver erfarenhet och noggranna överväganden. 

Moll Wendén har under längre tid agerat som visselblåsarmottagare för både offentlig och privat sektor. Vi vill med detta webinar dela med oss av erfarenheter och tips i syfte att ge dig som tittar konkreta verktyg för att de inledande bedömningarna ska bli så bra som möjligt.

Webinaret kommer bland annat att ge dig följande: 

Webinaret kommer att pågå i cirka 15 minuter, därefter finns det möjlighet att ställa frågor till Moll Wendéns experter: Ebba Walberg Snygg och John Lundberg. Vi har även bjudit in David Carlsvi från vår samarbetspartner White Paper Advisors som kan svara på eventuella frågor om visselblåsarsystem. 

Webinariet riktar sig till dig som bedömer, eller kommer att bedöma, inkomna visselblåsningar (oavsett om ni varit igång sedan länge eller ska lansera er visselblåsarfunktion i december), arbetar med visselblåsarfrågor eller som är intresserad av visselblåsning i allmänhet.

Integritetspolicy Moll Wendén

Dag och tid: tisdagen den 10 oktober 2023, kl. 16:00
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Tillsammans med Weibull M&A, rådgivare inom företagstransaktioner, bjuder vi in till ett seminarium om företagstransaktioner och trender på M&A-marknaden. Seminariet riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om de olika stegen som ingår i en transaktion samt vad man behöver tänka på när man funderar på att sälja sitt företag.

Agenda

Dörrarna öppnas kl 15:30 (kaffe serveras) och seminariet inleds kl 16.00. 17:15 avslutas seminariet och vi bjuder på mingel med förtäring. Här har du också chans att ställa frågor och prata med specialister om de olika delarna i en transaktion.

Anmälan

Mejla din anmälan till emelie.andir@mollwenden.se. Ange namn, företag, telefonnummer och eventuell specialkost. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på förtäring. Platserna är begränsade, först till kvarn gäller.

Varmt välkommen!

I år fyller Moll Wendén 20 år och det ska såklart firas! Senaste året har vi uppdaterat både lokaler och vår grafiska identitet. Nu vill vi bjuda in klienter, samarbetspartners och bekanta till oss för att uppmärksamma denna milstolpe.

Sedan start har vi hela tiden blickat framåt. Därför anordnar vi tre seminarier under hösten där vi tittar närmre på utvecklingen inom tre valda områden. Detta är det första seminariet i en serie om tre tillfällen:

Dag och tid: onsdagen den 20 september 2023, kl. 16:00 – 18:30
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Bolagsstämman är formellt sett det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är också ett tillfälle för aktieägarna att möta andra ägare samt styrelse och företagsledning, vilket i längden ger en möjlighet att skapa förtroende och tillit för ledningen samt besluten som ledning fattar. Under pandemin var det inte möjligt att anordna fysiska bolagsstämmor under en tid varför många organisationer höll sina stämmor digitalt. Samtidigt som digitalisering erbjuder möjlighet att mötas på ett platsoberoende och flexibelt sätt tappar det digitala mötet attribut som det fysiska mötet är bättre på att uppfylla. 

Vilken roll spelar den fysiska bolagsstämman för företaget? I ett forskningsprojekt har Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Peter Svensson och Niklas Sandell från Lunds universitet undersökt bolagsstämman och dess ritualer, kultur och normer. Under kvällen ger Peter Svensson och Henrik Rahm exempel på hur tillit och förtroende kan skapas och återskapas på bolagsstämmor. 

Dessutom kommer Henric Stråth, delägare på Moll Wendén och specialist inom det bolagsrättsliga området, att kort gå igenom förslaget om digitala bolagsstämmor som nu är på remiss. Vad behöver man tänka på innan man digitaliserar bolagsstämman?

Kvällen avslutas med förfriskningar och lättare förtäring. Alla deltagare kommer också att få med sig boken Bolagsstämman. Ritualer, kultur, normer och språk hem.

Anmälan är stängd. Mejla emelie.andir@mollwenden.se vid frågor om deltagande

Talare

Foto: Johan Persson

Henrik Rahm är docent i nordiska språk på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad mot språk i sociala sammanhang (diskursanalys). Just nu arbetar han i projektet Brott och moral i affärskulturen: En studie av konstruktioner av ekonomiska brott i rättegångsförhandlingar och ett annat projekt om statligt ägda företag och politisk-ekonomiska texter.

Foto: Pernilla Sjöström

Peter Svensson är docent inom marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar främst inom området critical management studies. Han bedriver just nu forskning på finansiell kommunikation som årsredovisningar och bolagsstämmor. Just nu arbetar han i projektet Brott och moral i affärskulturen: En studie av konstruktioner av ekonomiska brott i rättegångsförhandlingar

Henric Stråth är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå och är specialist inom det bolagsrättsliga området.

Anmälan är stängd. Mejla emelie.andir@mollwenden.se vid frågor om deltagande

Mötesplats Offentliga Affärer är en konferens och mötesplats för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor. Den 27-28 september samlas deltagare från hela Sverige på Nackastrandsmässan i Stockholm för att ta del av det allra senaste inom offentliga affärer. Moll Wendén deltar i ett antal programpunkter och som utställare.

Är du intresserad av att delta?

Utöver två dagar fullspäckade med intressanta föreläsningar där du får tillgång till all ny och nödvändig kunskap för att du ska kunna göra ännu bättre offentliga affärer, kan du dessutom mingla i utställningen, nätverka och umgås med både oss och dina branschkollegor.

Använd vår kod ”SMART PARTNER” så bjuder vi på 1200 kronor rabatt på konferensbiljetter. 

Boka biljett här

Vi ser fram emot att träffa dig på plats!

Programpunkter med fokus på offentlig upphandling

Här nedanför kan du läsa mer om de programpunkter som vi är en del av, med fokus på offentlig upphandling och LOU. Vill du läsa om de andra programpunkterna eller konferensen i helhet kan du besöka Mötesplats Offentliga Affärers webbplats (öppnas i ny flik).

Det senaste inom hållbar offentlig upphandling

27 september kl. 14:30 – 15:00
Plats: Plenum

Klimatet är en av vår tids stora frågor och enligt FN:s globala mål, delmål 12.7, ska hållbara offentliga upphandlingsmetoder främjas, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar. Hållbar offentlig upphandling utvecklas i hög takt och i denna programpunkt kommer vi att diskutera det senaste inom hållbar offentlig upphandling, ny och relevant lagstiftning samt konkreta tips och strategier för att främja hållbarhet. 

Whats hot, Whats not? – Välkomna till dag 2

28 september kl. 08:50-09:10
Plats: Plenum

Upphandlingsspanarna tar temperaturen på snackisarna i nutid, vad var buzzet från gårdagen? Vad pratade vi mest om och vad kommer dagens konferens att bjuda på. Ta del av en interaktiv nutidsspaning där du själv kan vara en del av panelen. Britt-Marie Mattsson leder panelen ihop med Vocean. 

Så vinner du fler anbud

28 september kl. 13:20 – 13:50
Plats: Anbudsscenen

Offentlig upphandling upplevs ofta som svårt och snårigt. Vi hjälper er att navigera rätt inför, under och efter anbudsgivningen och ger er därtill några goda tips och råd på vägen som ska hjälpa er förbättra er anbudsgivning och därmed vinna fler offentliga kontrakt. 

Kontakt på plats

Vi deltar gärna i både planerade och spontana möten – kom förbi vår monter eller hör av dig om du är på plats!

Catharina Piper

Catharina Piper, Advokat och delägare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. 

Catharina har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Catharina är en av medförfattarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand

Gustaf Strand, biträdande jurist

Gustaf Strand är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå.

Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling från såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Moll Wendén deltar i och anordnar ett antal programpunkter med fokus på offentlig upphandling under Almedalsveckan. Du kan läsa om våra programpunkter nedan, eller i Almedalsveckans officiella program (öppnas i ny flik). De programpunkter som sänds digitalt har även länkar till sändningen nedan.

På plats i Almedalen

På plats i Almedalen deltar våra experter inom offentlig upphandling. Vi deltar gärna i både planerade och spontana möten – välkommen att höra av dig om du är på plats.

Catharina Piper, advokat och partner
catharina.piper@mollwenden.se

Gustaf Strand, biträdande jurist
gustaf.strand@mollwenden.se

Emelie Andir, kommunikationsansvarig Moll Wendén
emelie.andir@mollwenden.se

Programpunkter i Almedalen

Kan smartare upphandling leda till sänkta kostnader och minskat klimatavtryck för offentlig sektor?

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 10:00 – 10:45
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Bristande prioritet från ledning, kompetensbrist och oro för högre kostnader är de tre största hindren för offentlig sektor i omställningen till cirkulär IT-hantering enligt en ny undersökning. Men kan smartare IT-upphandlingar leda till minskade kostnader och klimatavtryck? Krävs beslut ovanifrån?

Trots ambitiösa klimatmål visar en rapport från Klimatpolitiska rådet att Sverige halkar efter i klimatarbetet och en ny undersökning från 3stepIT visar att offentlig sektor ligger efter privat sektor. För att lyckas behålla en position som hållbart föregångsland är en effektiv omställning till cirkulär ekonomi avgörande. Som det avfallsslag med störst klimatpåverkan har IT en särskild roll i denna omställning. En paneldiskussion kring hur omställningen kan göras möjligt kommer att ledas med utgångspunkt från resultaten i en kvantitativ undersökning bland beslutsfattare och påverkare inom IT-inköp i offentliga verksamheter.

Medverkande
Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3 StepIT
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka kommun
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda inköpscentral

Länk till digital sändning

Lärdomar efter kris och krig – 10 upphandlingsmåsten inför framtida osäkra tider

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 13:00 – 13:30
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Ständigt avlösande kriser innebär olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer. Vilka lärdomar kring upphandling kan vi dra från erfarenheter av våra senaste kriser?

Ett av nyorden från 2022 var permakris. Frasen innebär en serie av kriser, ett tillstånd av permanent kris, som ett sätt att beskriva omvärldsläget just nu. Kriser av olika slag har kraften att påverka både offentlig och privat sektor, i vissa fall även konjunkturen. Kriser kan också påverka hur organisationer gör affärer samt vilka varor och tjänster som köps in. I en kris kan det även finnas särskilda faktorer i omvärldsläget som behöver vägas in i beslutet – eller det faktum att man faktiskt inte vet hur framtiden kommer att se ut.

De senaste årens på varandra följande kriser har gett erfarenheter och lärdomar inom upphandlingsområdet som upphandlande organisationer och leverantörer kan dra nytta av. Under detta seminarium får du bl a ta del av erfarenheter och goda exempel kring upphandling under och efter en kris. Erfarenheterna har samlats i listan ”10 måsten efter krisen”.

Medverkande
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Länk till digital sändning

Maximera varje skattekrona med rätt offentlig upphandling

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 13:45 – 14:15
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentlig upphandling omsätter ca 800 miljarder kronor årligen, ca 20% av BNP. Genom erforderlig och ändamålsenlig behovsanalys samt proportionerliga krav och villkor kan upphandlande myndigheter få ut mer effekt för varje enskild skattekrona.

Med exempel i verkliga upphandlingar diskuterar vi hur offentlig upphandling kan användas på ett mer kostnadseffektivt och mer ändamålsenligt sätt.

Medverkande
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå

Länk till digital sändning

Trendspaning inom offentlig upphandling – hur kan vi utveckla den offentliga affären?

Dag och tid: torsdag 29 juni kl. 10.00–10.45 
Plats: Warfsholms bageri, Södra Kyrkogatan 7 

Offentlig upphandling omsätter årligen 800 miljarder kronor. Det finns en stor köparmakt kring fördelningen av dessa kontrakt. Hur kan vi som medborgare och leverantörer få ut så mycket som möjligt för våra skattemedel? Kan den offentliga upphandlingen råda bot på de samhällsproblem vi ställs inför och hur kan vi uppnå den optimala balansen mellan samhällsnytta och konkurrens? 

Välkommen till ett samtal om betydelsen av offentlig upphandling och hur vi kan utveckla den offentliga affären. Hur kan vi öka attraktionskraften till offentliga affärer? Genomsnittet för antal inkomna anbud i offentlig upphandling är 5,4 och beställare och leverantörer har ett stort ansvar att bidra till ökad konkurrens. Vilka utmaningar kan uppstå vid integreringen av samhällsnyttiga kriterier och vilka potentiella lösningar kan vi gemensamt identifiera? Digitalisering och teknologi har förändrat och effektiviserat offentlig upphandling. Vilka trender kan vi utläsa och hur kan vi ta hjälp av digitalisering för att öka intresset och antal anbud i offentlig upphandling?  

Medverkande
Magnus Johansson, expert offentlig upphandling, Företagarna 
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten 
Catharina Piper, advokat och delägare Moll Wendén Advokatbyrå

Vikten av offentliga kontrakt – hur kan du vinna fler upphandlingar?

Dag och tid: torsdag 29 juni kl. 14:00 – 14:30
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentlig upphandling är ca 20% av BNP (800 mdr). Alla kriser ger olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer och när kriserna ökar blir offentliga kontrakt allt viktigare. Vilka lärdomar har vi från de senaste årens högkonjunktur och kriser som är viktiga inför framtida upphandlingar?

Medverkande
Catharina Piper, advokat och delägare
Gustaf Strand, Biträdande jurist

Länk till digital sändning

Personal som helt eller delvis arbetar på distans från utlandet? Internationell personal som arbetar på distans men då och då arbetar i Sverige? Vad gäller kring skatt, socialförsäkring, arbetsrätt?

Arbetslivet idag ser inte ut som det gjorde innan världen drabbades av covid-19. Pandemin påverkade oss alla i stor utsträckning, inte minst genom restriktioner och krav på arbete hemifrån. Många arbetsgivare tillåter idag i långt större utsträckning än tidigare att anställda arbetar från annan plats än kontoret. Vi har lärt oss att det, för många, fungerar utmärkt att arbeta hemifrån – eller varför inte från en semesterlägenhet i Spanien – men är det då så enkelt som det verkar?​​​​​​​

Välkommen att delta på ett webinarium där vi diskuterar de komplexa frågor som kan uppstå och såväl utmaningar som möjligheter i samband med arbete på distans från utlandet.

Agenda

Talare

Ebba Walberg Snygg, advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå

Bild på Ebba Walberg Snygg, advokat och delägare inom arbetsrätt, visselblåsning och utredningar

Ebba är expert inom arbetsrätt och arbetar främst med förhandlingar, omstruktureringar och internutredningar. Hon har även erfarenhet av kollektivavtalsförhandlingar på internationell nivå.

Gisela Sjödahl och Catarina Böös, Directors, Vialto Partners

Foto: Kristin Lidell

Gisela och Catarina är båda specialister inom internationell individbeskattning och socialförsäkring.

De har även omfattande erfarenhet av rådgivning avseende policy och processer inom global mobilitet och att hjälpa företag och individer i samband med utlandsuppdrag. 

Om senaste nyheterna, om utvärdering/prissättning, hur de senaste lagändringarna och avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen har påverkat upphandlingslandskapet samt senaste praxis.

Dag och tid: torsdagen den 1 juni 2023, kl. 08:30 – 09:30
Frukost serveras från kl. 08:00
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Nu bjuder vi återigen in till ett kostnadsfritt frukostseminarium där våra upphandlingsspecialister presenterar centrala nyheter, praxis och områden som är av vikt vid offentlig upphandling.

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra upphandlingsspecialister, advokat Catharina Piper samt biträdande juristerna Gustaf Strand, Ulrika Norén och Marie Nilsson.

Seminariet är till för dig som arbetar och är intresserad av offentlig upphandling som t.ex. upphandlare eller leverantör.

På agendan torsdagen den 1 juni 2023 

Under frukostseminariet kommer vi att dela med oss av våra lärdomar och spaningar inom framför allt följande:

Frukost serveras från kl 08:00, seminariet pågår 08:30 – 09:30.

Varmt välkommen! 

Öppna anmälningsformulär

Talare

Catharina Piper

Catharina Piper, Advokat och delägare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. 

Catharina har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Catharina är en av medförfattarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand

Gustaf Strand, biträdande jurist

Gustaf Strand är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå.

Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling från såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Marie Nilsson

Marie Nilsson, biträdande jurist

Marie Nilsson är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har tidigare tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö, specialiserad inom kommunal- och skolrätt samt inom offentlig upphandling.

Marie kommer senast från Polismyndighetens rättsavdelning där hon arbetade med frågor gällande offentlighet och sekretess samt skadestånd.

Ulrika Norén

Ulrika Norén, biträdande jurist

Ulrika Norén är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå.

Ulrika kommer närmast från Tingsrätten i Ystad där hon har genomfört notarietjänstgöring.

Öppna anmälningsformulär

Seminarium 21 mars 2023 kl. 16.00 – 18.00

I oroliga tider ökar behovet att tvista. Samtidigt blir det ännu viktigare att värna om samarbeten och affärer. Hur agerar man för att motverka tvister och att ekonomiska värden går om intet?

Omvärlden och samhällsklimatet präglas just nu av en stor osäkerhet. Det är inte alltid upp till ett företag själv att välja om man hamnar i en domstolsprocess – ibland kommer tvisten som ett brev på posten. Behovet att tvista ökar i ekonomiskt kärva tider och därför blir det viktigt för företagen att bedöma riskerna samt att agera strategiskt och proaktivt.

Proaktivitet är att tänka strategiskt kring tvister. Tydlighet redan i avtalsprocessen kring vilka risker som finns, och vem som bär kostnaden för den risken är positivt för båda parter. På så sätt skapar man långsiktighet i sina affärer samtidigt som man ökar möjligheten till fler och utökade samarbeten.

Tvister och oenigheter ställer höga krav på förhandlingsförmåga. Utöver juridisk kunskap och praktisk erfarenhet behövs även förmåga att förstå motparten. Hur gör man då för att navigera runt risker och fallgropar som rör tvister? Hur ökar man chansen för framgång i en eventuell process? Går det till och med att undvika tvister?

Den 21 mars bjuder vi in till en föreläsning där våra jurister delar med sig av sin erfarenhet av olika typer av tvister. De kommer även att dela med sig av praktiska exempel. Seminariet pågår första timmen, kvällen avslutas sedan med lättare förtäring och mingel för de som önskar.

Varmt välkommen!

Agenda

Detta event riktar sig särskilt till dig som har ansvar för företags affärsmässiga utveckling och kvalitetssäkring, till exempel som arbetar som revisor, sitter i ledningsgrupp eller arbetar som styrelseledamot.

Föreläsare

Stefan Wendén

Stefan Wendén, Advokat och delägare

Stefans arbete fokuserar på komplexa domstols- och skiljeförfaranden för såväl internationella som svenska klienter. Han har mångårig erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för olika regelverk, bl.a. SCC, ICC och ad hoc-förfaranden med tillämpning av såväl svensk som utländsk rätt. Stefan är även anlitad som skiljeman i svenska och internationella förfaranden.

Thomas Ogard

Thomas Ogard, Advokat och delägare

Thomas är specialiserad inom arbetsrätt och tvistelösning och har lång erfarenhet av att agera ombud för arbetsgivare inför, under och efter en domstolsprocess eller annan förhandling. Han biträder företag i tvister som till exempel rör företagshemligheter, intrångsundersökningar och arbetsrättsliga tvister.

Stephanie Stensson

Stephanie Stensson, Advokat

Stephanie arbetar huvudsakligen med tvistelösning där hon hjälper klienter vid kommersiella tvister med rådgivning och processföring inför domstol eller skiljenämnd. Hon hanterar tvister som rör avtalsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt (IP-rätt) och entreprenadrätt.

Webinar 3 februari 2023 kl. 08.00 – 09.00

2022 har varit ett händelserikt år och oron inför framtiden ökar bland Sveriges företag. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel tror en av fem företag att de kommer att ha färre anställda om tolv månader. Vi går från stark tillväxt till en osäker omvärld där många företag kan behöva anpassa sin personalstyrka. Arbetsrättsliga nyheter 2023 har därför temat Omstrukturering.

Under Arbetsrättsliga nyheter uppmärksammar vi de viktigaste lagändringarna och ny praxis inom arbetsrätten samt delar med oss av vår know how. Webinariet är öppet för alla, men riktar sig särskilt till dig som arbetar operativt eller strategiskt med personalfrågor eller har personalansvar.

I årets webinar fokuserar vi på frågor som rör omstrukturering samt vilka möjligheter som finns för att hantera lågkonjunktur sett ur nya LAS och Huvudavtalet. Vi delar även med oss av viktiga insikter från höstens större omstruktureringar.

Webinariet är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Länk skickas vid anmälan.


Ja, jag vill anmäla mig till Arbetsrättsliga nyheter 2023

Agenda

Föreläsare

Ebba Walberg Snygg

Ebba Walberg Snygg, Advokat och partner

Ebba är expert inom arbetsrätt och arbetar främst med förhandlingar, omstruktureringar och internutredningar. Hon har även erfarenhet av kollektivavtalsförhandlingar på internationell nivå.

Thomas Ogard

Thomas Ogard, Advokat och delägare

Thomas har arbetat med affärsjuridik under hela sin karriär och har specialiserat sig på arbetsrätt och tvistelösning. Han biträder både svenska och utländska företag exempelvis med arbetskraftsinvandring och i tvister om företagshemligheter.

John Lundberg

John Lundberg, biträdande jurist

John arbetar sedan 2020 på Moll Wendén med arbetsrätt. Han arbetar med utredningar inom ramen för visselblåsningar, omstrukturering samt granskningar i samband med företagsförvärv.


Länk till anmälan

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där våra upphandlingsspecialister, advokat Catharina Piper samt biträdande juristerna Gustaf Strand, Madelene Rask och Marie Nilsson, presenterar centrala nyheter och bestämmelser som rör offentlig upphandling. Seminariet är till för dig som arbetar och är intresserad av offentlig upphandling som t.ex. upphandlare eller leverantör.

Denna gång fokuserar vi på att diskutera de senaste nyheterna och praxis samt upphandling i en osäker värld.

På agendan:

Dessutom kommer vi att dela ut Moll Wendéns upphandlingsjulkalender (med choklad och upphandlingsrim) till alla deltagare!

Sista anmälningsdag är 29 november.

08:00 Frukost serveras

08:30-09:30 Seminarium

Varmt välkommen!

Talare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. Hon har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Catharina är en av medförfattarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå. Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling från såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Madelene Rask arbetar som biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå. Madelene kommer närmast från Förvaltningsrätten i Malmö där hon har varit föredragande i bland annat upphandlingsmål.

Marie Nilsson är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har tidigare tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö, specialiserad inom kommunal- och skolrätt samt inom offentlig upphandling. Hon kommer senast från Polismyndighetens rättsavdelning där hon arbetade med frågor gällande offentlighet och sekretess samt skadestånd.


Även detta år deltar vi under Almedalsveckan. Nedan ser du de programpunkter som vi deltar i. Är du också på plats i Visby och vill boka ett möte med oss? Hör gärna av dig till någon av våra representanter! I år deltar Catharina Piper, Gustaf Strand och Madelene Rask, alla specialister inom offentlig upphandling, samt Christer Nylander, specialist inom fastighetsrätt. 

Du kan läsa om våra programpunkter nedan, eller i Almedalsveckans officiella program (öppnas i ny flik).

Dynamiskt område i förändring – Ta del av rättspraxis och lagändringar inom offentlig upphandling

Datum: Tisdag 5 juli

Tid: 09:30 – 10:00

Plats: Strandvägen, H521, ”Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan”

Ämne: Hållbarhet, Rättsväsende/brott

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Medverkande: Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå

Offentlig upphandling regleras i genom bl.a. lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Samtidigt är det vid överprövningar och överklagande som lagen prövas. Vilka lärdomar kan vi dra från aktuella och relevanta avgöranden från domstol?

Under detta seminarium får du veta mer om vilka avgöranden under det senaste året som är av vikt för dig att uppmärksamma. Vad kan vi lära oss av dessa och hur påverkar avgörandena offentlig upphandling i stort framöver? Vi kommer också att i förekommande fall informera om nya lagförslag och vilken betydelse detta kan få för offentlig upphandling.

Länk till programpunkten i det Almedalsveckans officiella program här

Se seminariet på Almedalen Play via den här länkenHållbarhet vid offentlig upphandling. Vad tillåter lagstiftningen och hur upphandlar du hållbart?

Datum: 5 juli 

Tid: 10:15-10:45

Plats: Strandvägen, H521, ”Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan”

Ämne: Hållbarhet, ekonomi

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Medverkande: Catharina Piper, Advokat och delägare, och Gustaf Strand, Biträdande jurist.

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att bidra till nå olika samhällspolitiska mål, såsom bättre miljö samt bättre sociala och arbetsrättsliga villkor. Begreppet hållbar upphandling utgår från en definition av hållbarhet som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.

Upphandlande myndigheter har stor frihet att definiera och bestämma vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras. Det är emellertid inte tillåtet att ställa hållbarhetskrav på ett sätt som strider mot de grundläggande rättsprinciperna eller på ett sätt som ger upphandlande myndigheter obegränsad valfrihet. Metoderna för att driva en hållbar utveckling framåt är många. 

Vi vill under seminariet visa vilka konkreta möjligheter som finns för att främja hållbarhet vid offentlig upphandling samt hur man kan gå till väga. På seminariet behandlas frågeställningar om möjligheter att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav samt kriterier i offentlig upphandling enligt LOU i teorin och i praktiken. Kravställande i offentlig upphandling kan göra en reell skillnad för miljö och människor och driver hållbarhetsarbetet framåt. 

Under seminariet redovisas även kort bakgrunden till lagstiftningen om hållbar upphandling och relevant praxis på området.

Länk till programpunkten i det Almedalsveckans officiella program här

Se seminariet på Almedalen Play via den här länkenVälkommen till upphandlingståget. Vart är vi på väg? Är dina kunskaper om upphandling på rätt spår?

Datum: 5 juli

Tid: 16:30 – 17:00

Ämne: Ekonomi, Rättsväsende

Plats: Strandvägen, H521, ”Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan”

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Medverkande: Catharina Piper, Advokat och delägare, och Gustaf Strand, Biträdande jurist.

Offentlig upphandling står för nära en sjättedel av Sveriges BNP enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten. Vad känner du till om offentlig upphandling? 

Sätt din kunskap om offentlig upphandling på prov under detta tillfälle. Tävla med dina kunskaper om offentlig upphandling. Fina priser till vinnaren/vinnarna!

Läs mer om programpunkten här

Se programpunkten på Almedalen Play via den här länken


Årets medverkande

Catharina Piper

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har över 20 års erfarenhet och är ansvarig för byråns specialistgrupp inom offentlig upphandling och upphandlingsrelaterad juridik och har särskild kunskap om innovativ och hållbar upphandling. Catharina har mångårig erfarenhet av rollen som jurist och advokat, och har även arbetat som chefsjurist/bolagsjurist för en av Nordens största privata vård- och omsorgskoncern. 

Catharina anlitas ofta som föreläsare vid olika utbildningsinstitut och föreläser även regelbundet vid olika universitet. Hon har även medverkat som författare till Norstedts gula bibliotek och lagkommentaren Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. Just nu arbetar hon även på en bok om hållbarhet och offentlig upphandling.


Gustaf Strand

Gustaf Strand har sedan 2019 arbetat som biträdande jurist på Moll Wendén och har från start tillhört specialistgruppen inom offentlig upphandling. Dessförinnan arbetade han med offentlig upphandling i offentlig sektor.


Gustafs huvudsakliga arbetsområden är offentlig upphandling och kommersiell socialrätt samt kommersiell förvaltningsrätt där han biträder såväl privata som offentliga aktörer.

Även Gustaf har medverkat som författare till Norstedts gula bibliotek och lagkommentaren Lagen om offentlig upphandling – en kommentar.