Nederman förvärvar Energy Save Systems Ltd

energy saving system

Miljöteknikbolaget Nederman har den 16 november 2021 tecknat avtal och förvärvat 100% av aktierna i det engelska bolaget Energy Save Systems Ltd. Energy Save Systems utvecklar och säljer unik hård- och mjukvara för kontroll och styrning av filtersystem som bland annat sänker energiförbrukning, minskar miljöpåverkan och förbättrar filterprestanda.

Moll Wendén har företrätt Nederman i transaktionen med assistans av Clarke Willmott LLP i Bristol. Mikael Karlsson har varit ansvarig delägare för Moll Wendén. Simon Smith har varit ansvarig delägare för Clarke Willmott LLP.

För mer information om transaktionen se denna pressrelease.

Ansvarig för aktuellt specialistområde