Moll Wendén har varit legal rådgivare till Top Marketing Group TMG AB vid förvärv och nyemission

bolag_it_marknadsforing_mjukvara

Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Top Marketing Group TMG AB i samband med förvärv av samtliga aktier i TeQflo AB. Köpeskillingen erlades genom nyemitterade aktier i Top Marketing Group TMG AB. 

TeQflo AB erbjuder tjänster inom IT och integrationer, kundanpassade mjukvarulösningar, digital marknadsföring/modern försäljning och digitalt ledarskap. 

Moll Wendéns team bestod av Henric Stråth (ansvarig delägare), Julia Ekerot och Alexandra Johansson.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Henric Stråth

Advokat/Partner

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB