Moll Wendén har biträtt Veidekke vid förvärv av JMF Fältgeoteknik AB

geotechnical subsurface investigations and methods

Moll Wendén har agerat legal rådgivare till Veidekke i samband med förvärv av JMF Fältgeoteknik AB. Genom förvärvet stärker Veidekke sin verksamhet inom geoteknik och geoinstallationer.

JMF Fältgeoteknik AB bildades 2018, men dess grundare har sedan 2005 bedrivit verksamhet inom fältgeoteknik, och har som mål att leverera geotekniska undersökningar och installationer av hög kvalité. Företaget har stor erfarenhet av alla typer av fältgeotekniska undersökningar och metoder. JMF Fältgeoteknik AB jobbar främst mot företag, konsultbolag och kommuner med både stora entreprenader och mindre uppdrag. Verksamheten fokuserar främst i västra Sverige med Göteborg som bas. 

För mer information, se Veidekkes pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, Andrea Gicic och Anna Johansson.

Ansvarig för aktuellt specialistområde