Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt vindkraftsprojekt

Vindkraftverk

Veidekke har inlett samarbete med BayWa r.e som ska bygga sex nya vindkraftsverk i Slageryd utanför Vetlanda. 

Projektet, som är en totalentreprenad, påbörjades i december 2018 och omfattar byggnation av fundament, väg till verken, kranplatser samt återställningsarbete. Projektet beräknas vara klart våren 2020 och har en ordersumma på 27 MSEK.

Från Moll Wendén har advokat Johan Håkansson varit Veidekkes rådgivare i legala frågor. 

Ansvarig för aktuellt specialistområde