Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk

Veidekke och Eolus Vind AB har ingått avtal om byggnation av fundament och vägar för 31 nya vindkraftverk i Bäckhammar i Kristinehamns och Degerfors kommuner. 

Projektet påbörjades i januari och vindkraftverken beräknas stå klara i mitten av februari 2020. Anläggningsprojektet är en totalentreprenad med en ordersumma om 182 MSEK.

Från Moll Wendén har advokat Johan Håkansson varit Veidekkes rådgivare i legala frågor. 

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »