Moll Wendén har biträtt Simpliday AB vid kapitalanskaffning

Simpliday AB har nyligen genomfört en kapitalanskaffning på 5,5 mnkr genom nyemission.

Kalenderappen Simpliday ger användaren en bättre överblick över alla personliga åtaganden genom att sammanföra att göra-listor, e-post, kalendrar i en och samma app.

Simpliday lanserade appen tidigare i år och har därefter vid ett flertal tillfällen blivit utvalda till ”Hot This Week” i Apples Appstore i 13 olika länder. Moll Wendén har biträtt Simpliday i kapitalanskaffningen.

För ytterligare information se Breakits artikel.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

David Klose

Advokat/Partner

Henric Stråth

Advokat/Partner

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB