Moll Wendén har biträtt Simpliday AB vid kapitalanskaffning

Simpliday AB har nyligen genomfört en kapitalanskaffning på 5,5 mnkr genom nyemission.

Kalenderappen Simpliday ger användaren en bättre överblick över alla personliga åtaganden genom att sammanföra att göra-listor, e-post, kalendrar i en och samma app.

Simpliday lanserade appen tidigare i år och har därefter vid ett flertal tillfällen blivit utvalda till ”Hot This Week” i Apples Appstore i 13 olika länder. Moll Wendén har biträtt Simpliday i kapitalanskaffningen.

För ytterligare information se Breakits artikel.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »