Moll Wendén biträder Veidekke i totalentreprenad om SEB:s nya kontorshus

Totalentreprenad kontorshus

Det avtal som slutits är ett samverkansavtal för att på totalentreprenad genomföra hela byggprojektet av SEB:s nya kontorshus som kommer att rymma 4 400 arbetsplatser.

Samarbetsavtalet omfattar nybyggnad av kontorsfastighet om cirka 90 000 kvm BTA i nära anslutning till Mall of Scandinavia i Arenastaden.

Moll Wendén Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i samband med upprättande av samverkansavtal för projektet. Moll Wendén biträdde Veidekke genom Elisabeth André och Zara Hellmark.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »