Moll Wendén biträder Region Skåne i entreprenadprojekt om ny vårdbyggnad i Malmö

Vårbyggnad Sjukhusområdet Malmö

Region Skåne har upphandlat byggentreprenören Skanska Sverige AB för uppförande av ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Malmö kommun.

Vårdbyggnaden kommer omfatta cirka 65 000 kvadratmeter och vara väl rustad att möta framtidens krav på lokaler, utrustning och arbetsprocesser. Utvecklingsarbetet förväntas pågå till år 2022.

Moll Wendén Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i samband med upprättande av samverkansavtal för projektet. Moll Wendén biträdde Region Skåne genom advokaterna Elisabeth André och Johan Håkansson.

Region Skåne Pressmeddelande

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »