Moll Wendén biträder Nederman vid förvärv av schweiziska bolaget MBE AG

Förvärv Nederman

Moll Wendén agerar legal rådgivare till Nederman vid förvärv av det schweiziska företaget MBE AG. Genom förvärvet stärker Nederman divisionen Monitoring & Control Technology (M&CT) och dess verksamhet Gasmets närvaro och försäljning i Schweiz och Europa.

MBE AG har i mer än 35 år sålt gasmätningsinstrument och tjänster för gasdetekteringsteknik och kontinuerlig övervakning av vätskeprocesser till den schweiziska marknaden. Deras sortiment omfattar gasmätningsteknik för en mängd olika tillämpningar, från gasprovtagning och specifik gasbehandling till lämpliga gasmätningsinstrument.

Schweiziska advokatbyrån Niederer Kraft Frey Ltd agerar lokal legal rådgivare i transaktionen. 

För mer information, se Nedermans pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »