Moll Wendén biträder när byNordic börsnoteras som SPAC på Nasdaq New York

byNordic Acquisition Corporation Tower Shot

byNordic Acquisition Corporation noterades på amerikanska Nasdaq New York den 9 februari 2022 och stängde den 11 februari 2022 sin kapitalanskaffning om USD 150 000 000. 

Initiativtagarna bakom byNordic är ett svenskt team av affärsmän och entreprenörer med erfarenhet från olika branscher. Moll Wendén har biträtt byNordics team i samband med IPO:n. 

Vill du veta mer om kapitalanskaffningen kan du läsa pressmeddelandet här.

Moll Wendéns team bestod primärt av David Klose (ansvarig delägare) och Henric Stråth. 

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »