Moll Wendén biträder i större personalneddragning

Moll Wendéns arbetsrättsgrupp har biträtt ett sydsvenskt teknikföretag med en större personalneddragning som berört ett 50-tal anställda.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »