Moll Wendén biträder i läkemedelsförvärv

Galderma S.A. har förvärvat de globala rättigheterna, tillgångarna och förpliktelserna relaterade till Metvix och Metvixia samt den exklusiva rättigheten att utveckla nya dermatologiska produkter baserade på Photocures patenterade substans MAL. Produkterna används för behandling av hudcancer.

Förvärvet av rättigheterna, tillgångarna och förpliktelserna inkluderar Photocures nordiska marknadsförings- och försäljningsorganisation för Metvix® och Aktilite®. Galderma har nu världsomfattande rättigheter avseende Metvix® och Aktilite®. Köpeskillingen uppgår till EUR 51 miljoner.

Moll Wendén har lämnat rådgivning främst avseende arbetsrättsliga frågor samt samordnat rådgivning från de nordiska advokatbyråer Føyen, Dahl och Waselius & Wist.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »