Moll Wendén biträder AegirBio AB vid företrädesemission av units om cirka 50,5 miljoner kronor

Aegirbio

AegirBio AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel.

AegirBio AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut inom ramen för erbjudandet, kan bolaget komma att tillföras maximalt ytterligare cirka 50,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. AegirBios aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare, Eminova Partners AB har varit finansiell rådgivare och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Aegirbio i företrädesemissionen. 

För mer information, se AegirBios pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, John Lundberg och Alexander Blom Vigsø.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Henric Stråth

Advokat/Partner
ventilation system
Nyheter

Lindab förvärvar Giroventilation AB

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Giroventilation AB. Med förvärvet stärker Lindab både försäljning och produktion av rektangulära ventilationskanaler. Girovent

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB