MKB, HSB och Hub Park utvecklar tillsammans framtidskvarteret Nya Ellstorp i Malmö

Ellstorp, fördelning

I mars 2020 biträdde Moll Wendén MKB Fastighets AB vid förvärv en större fastighet i stadsdelen Ellstorp i Malmö. Moll Wendén har nu biträtt MKB vid ingående av samarbete med HSB och Hub Park för gemensam exploatering av området Nya Ellstorp.

MKB, HSB och Hub Park ska genom ett gemensamt ägt bolag utveckla området och arbeta för en detaljplan baserad på det samrådsförslag som sedan tidigare tagits fram. 

Genom samarbetet och exploateringen av fastigheten, med totalt 72 540 kvadratmeter byggfärdig mark, ska ett nytt bostadsområde uppföras med 750 bostäder till runt 1 800 personer, förskola, mobilitetshus, äldreboende, kommersiella lokaler, torg och park. Av bostäderna kommer cirka 450 att bli hyresrätter och 300 bostadsrätter. 

Innovativt och klimatsmart område 

De framväxande kvarteren kommer att genomsyras av innovativa miljö-och klimatsmarta byggnader och effektiva mobilitetslösningar. Fastigheten kommer att bebyggas etappvis och den första inflyttning är planerad till slutet av 2023.

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 24 500 hyreslägenheter och 1 000 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. Genom det ingångna samarbetet ges MKB förutsättningar att hålla en fortsatt hög produktionstakt av nya bostäder för Malmös växande befolkning.

Från Moll Wendéns sida har advokaten Stefan Wendén och biträdande juristen Christer Nylander varit MKBs rådgivare.

För mer information se MKB:s pressrelease här

Bild: MKB Fastighets AB (2020)

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner
sommarnotarie
Lediga jobb

Sommarnotarie 2022

Nu söker vi sommarnotarier inför sommaren 2022. Ta chansen att prova på livet på advokatbyrå och få inblick i arbetet som affärsjurist.  Undrar du hur

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB