MKB förvärvar anrik Malmöfastighet

Illustration på Skjutsstallslyckan

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Skjutsstallslyckan Fastighets AB.

MKB har förvärvat fastigheten Malmö Skjutskontoret 4, belägen på Lundavägen 48 i Kirsebergsstaden där Hedbergs Bil en gång bedrev sin verksamhet i den välkända bilhallen. Förvärvet ger MKB förutsättningar att enligt en nyligen antagen detaljplan bygga 230 nya lägenheter och fortsätta utvecklingen av sitt fastighetsbestånd i östra Malmö.

Säljare är Ikano Bostad och transaktionen har genomförts som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 62 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2021 och förväntad byggstart är sommaren 2022. 

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 25 300 hyreslägenheter och 1 100 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. Just nu har bolaget ca 1 000 hyreslägenheter i produktion och lika många i projektering. För nyproduktion av hyreslägenheter är tillgången på detaljplanelagd, byggbar mark en avgörande framgångsfaktor.

Från Moll Wendén har advokat Stefan Wendén och biträdande jurist Christer Nylander varit MKBs rådgivare i transaktionen.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »