Medicinföretaget Bactiguard etablerar sig i Eslöv

laboratoriemiljö

Medicinföretaget Bactiguard har ingått avtal med Eslövs Industrifastigheter AB (Eifab), beträffande bolagets etablering på industriområdet Gustavslund i Eslöv. Bactiguard planerar att koncentrera sin verksamhet till Eslöv vilket på sikt kan komma att innebära 100-150 nya arbetstillfällen i Eslöv.

Med socialminister Göran Hägglunds hjälp sattes det första spadtaget i den eslövska myllan till Bactiguards nya anläggning den 9 juni 2010. Moll Wendén har bistått Eifab med juridisk rådgivning i samband med upprättande av avtal mellan parterna. Moll Wendéns team har bestått av advokaterna Stefan Wendén och David Klose.

Pressmedelande från Eslöv

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »