Zara Hellmark

Advokat/Specialist Counsel

Specialkompetens

Tvistelösning
Bygg & Fastighet

Jag är specialiserad inom entreprenadrätten och bistår både beställare och entreprenörer med juridisk rådgivning i alla skeden av deras projekt. Jag har stor erfarenhet av att i projektets tidiga skede upprätta och förhandla avtal samt granska förfrågningsunderlag, men lägger även en stor del av min arbetstid på att besvara och hantera rättsliga frågeställningar som dyker upp under projektets gång, ofta med fokus på standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABM 07. Jag hanterar även krav och tvister och agerar ombud både inför och utanför domstol.

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2011
Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederländerna, 2010

Karriär

2015 –            Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå
2013 – 2014  Notarie, Malmö tingsrätt
2011 – 2012  Senior Processing Officer, Swetsar Services Ltd., Cypern

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Svefek (Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt)
SYF (Förening för yngre jurister i Södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning)

Språk

Svenska & engelska