>

Zara Hellmark

Advokat, Specialist Counsel

Zara Hellmark, advokat och specialist counsel

Zara är specialiserad inom entreprenadrätten och bistår både beställare och entreprenörer med juridisk rådgivning i alla skeden av deras projekt. Hon har stor erfarenhet av att i projektets tidiga skede upprätta och förhandla avtal samt granska förfrågningsunderlag, men lägger även en stor del av sin arbetstid på att besvara och hantera rättsliga frågeställningar som dyker upp under projektets gång, ofta med fokus på standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABM 07. Zara hanterar även krav och tvister samt agerar ombud både inför och utanför domstol.

Visa mer

Visa mindre

Erfarenhet

  • Advokat Moll Wendén Advokatbyrå, 2015 -

Utbildning

  • Jur. kand. Lunds universitet, 2011
  • Utlandstermin Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederländerna, 2010

Engagemang

  • Ledamot Sveriges advokatsamfund, 2018
  • Medlem Svefek (Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt)
  • Medlem SYF (Förening för yngre jurister i Södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning)

Språk

  • Engelska
  • Svenska