Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner

Specialkompetens

Tvistelösning
Fastighets- & hyresrätt
Immaterial- & marknadsrätt
Kommersiella avtal

2003 grundade jag Moll Wendén tillsammans med två andra Linklaters-delägare genom övertagande av Linklaters Malmökontor. 

Jag har drygt 30 års erfarenhet av juridisk rådgivning till svenska och internationella företag inom ett brett spektrum av juridiska områden och verksamheter, främst bolags- och avtalsrätt, fastighets- och entreprenadrätt, företagsöverlåtelser, immaterialrätt, marknadsrätt och IT-rätt. Betydande transaktioner inom fastighets-, IT-, livsmedels-, bioteknik- och läkemedelsindustrin har genomförts under min ledning. 

Jag är ansvarig för byråns tvistelösningsteam och fastighetsteam. Mitt arbete fokuserar på fastighetstransaktioner och andra fastighetsrelaterade frågor samt komplexa domstols- och skiljeförfaranden för såväl internationella som svenska klienter. Jag har mångårig erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för olika regelverk, bl.a. SCC, ICC och ad hoc-förfaranden med tillämpning av såväl svensk som utländsk rätt. Jag är även anlitad som skiljeman i svenska och internationella förfaranden och är sedan 2010 ledamot av Svensk Travsports Överdomstol.

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 1984
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 1990

Karriär

2003 –              Partner, Moll Wendén Advokatbyrå
2001 – 2003    Partner, Linklaters Advokatbyrå, ansvarig för det svenska immaterialrättsteamet
1995 – 2001     Partner, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
1990 – 1995     Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
1987 – 1990     Biträdande jurist, Advokatfirman Lagerlöf
1985 – 1987     Notarie, Eslövs tingsrätt

Styrelseposter m.m.

Styrelseledamot i Svenska John Deere AB
Ledamot i Svensk Travsports Överdomstol
Ansvarig för Moll Wendéns samarbete med Medeon 


Branscherfarenhet

– Fastighet & entreprenad
– Livsmedel & djurmat
– Konsumentprodukter
– Life Science
– Läkemedel
– Skogsbruk
– Teknik och verkstadsindustri

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
International Bar Association (IBA)
International Trademark Association (INTA)
Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen
Svenska föreningen för immaterialrätt (SFIR)
Föreningen immaterialrättsligt forum (FIF)
Svensk idrottsjuridisk förening
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige
Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG)

Språk

Svenska & engelska

Relaterat innehåll

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB