>

Stefan Wendén

Advokat, Managing Partner

Stefan Wendén, Advokat och delägare

År 2003 grundade Stefan och två andra Linklaters-delägare Moll Wendén genom övertagande av Linklaters Malmökontor. 

Stefan har drygt 30 års erfarenhet av juridisk rådgivning till svenska och internationella företag inom ett brett spektrum av juridiska områden och verksamheter, främst bolags- och avtalsrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, immaterial- och marknadsrätt samt tvistelösning. Betydande transaktioner inom fastighets-, IT-, livsmedels-, bioteknik- och läkemedelsindustrin har genomförts under Stefans ledning. 

Stefan är idag ansvarig för två av byråns specialistgrupper – tvistelösningsteamet och fastighetsteamet. Hans arbete fokuserar på fastighetstransaktioner och andra fastighetsrelaterade frågor samt komplexa domstols- och skiljeförfaranden för såväl internationella som svenska klienter. Stefan har mångårig erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för olika regelverk, bl.a. SCC, ICC och ad hoc-förfaranden med tillämpning av såväl svensk som utländsk rätt. Han är även anlitad som skiljeman i svenska och internationella förfaranden och är sedan 2010 ledamot av Svensk Travsports Överdomstol. Stefan är även ansvarig för Moll Wendéns samarbete med Medeon.

Branscherfarenhet 

 • Fastighet & entreprenad 
 • Livsmedel & djurmat 
 • Konsumentprodukter 
 • Life Science 
 • Läkemedel 
 • Skogsbruk 
 • Teknik och verkstadsindustri 

Visa mer

Visa mindre

Erfarenhet

 • Partner Moll Wendén Advokatbyrå, 2003 -
 • Partner Linklaters Advokatbyrå, ansvarig för det svenska immaterialrättsteamet, 2001 - 2003
 • Partner Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1995 - 2001
 • Biträdande jurist Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1990 - 1995
 • Biträdande jurist Advokatfirman Lagerlöf, 1987 - 1990
 • Notarie Eslövs tingsrätt, 1985 - 1987

Utbildning

 • Jur. kand. Lunds universitet, 1984

Engagemang

 • Ledamot Sveriges advokatsamfund, 1990
 • Styrelseledamot Svenska John Deere AB
 • Ordförande Svensk Travsports Överdomstol 
 • International Bar Association (IBA)
 • International Trademark Association (INTA)
 • Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen Svenska föreningen för immaterialrätt (SFIR)
 • Föreningen immaterialrättsligt forum (FIF)
 • Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG)

Språk

 • Engelska
 • Svenska