Oscar Persson, biträdande jurist

Oscar Persson

Biträdande jurist

Specialkompetens

Entreprenadrätt
Fastighetsrätt

Jag arbetar som biträdande jurist i byråns grupp för Bygg & Fastighet. Mitt arbete rör huvudsakligen entreprenadrätt och entreprenadbranschens allmänt använda standardavtal AB 04 och ABT 06. Avsaknaden av lagstiftning och användningen av standardavtal gör entreprenadrätten till ett intressant rättsområde, som erbjuder stort utrymme för kreativitet vid lösande av juridiska problem.

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet, 2021

Karriär

2021 – Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

2020 Sommarnotarie, Moll Wendén Advokatbyrå

Språk

Svenska & engelska

Relaterat innehåll

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB