Marie Nilsson

Biträdande jurist

Specialkompetens

Offentlig upphandling och förvaltningsrätt

Jag arbetar som biträdande jurist på Moll Wendén sedan april 2022. Jag har tidigare bl.a. tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö. Som föredragande jurist var jag först specialiserad inom kommunal- och skolrätt och därefter under 2,5 år inom offentlig upphandling. Jag kommer senast från Polismyndighetens rättsavdelning där jag främst arbetade med frågor gällande offentlighet- och sekretess samt skadestånd.

På Moll Wendén är mina huvudsakliga arbetsområden offentlig upphandling, kommersiell socialrätt och kommersiell förvaltningsrätt.

Utbildning

Juristexamen, Umeå universitet, 2015

Karriär

2022 –               Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

2021 – 2022 – Jurist på Polismyndighetens rättsavdelning, Region syd

2017 – 2021 – Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Malmö

2015 – 2017 – Notarie, Migrationsverket och Förvaltningsrätten i Malmö

Språk

Svenska och engelska

Relaterat innehåll