>

Lina Landberg

Biträdande jurist

Lina Landberg, biträdande jurist inom arbetsrätt, visselblåsning och utredningar

Erfarenhet

  • Tingsnotarie Lunds tingsrätt, 2022-2023

Utbildning

  • Juristexamen Lunds universitet, 2021

Språk

  • Engelska
  • Svenska