Karolina Toll

Biträdande jurist

Specialkompetens

Entreprenadrätt
Tvistelösning

Jag arbetar som biträdande jurist på Moll Wendén sedan april 2021. Jag har tidigare bland annat tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö och som notarie vid Ystads tingsrätt.

På Moll Wendén arbetar jag främst med entreprenadrättsliga frågor och ingår även i vår grupp för tvistelösning. Inom entreprenadgruppen bistår vi både mindre och större bolag inom entreprenad- och byggsektorn med bland annat löpande rådgivning samt granskning av entreprenadavtal, avtalsförhandlingar och tvistelösning i och utanför domstol.

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet, 2016

Karriär

2021 –          Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

2019 – 2020 Notarie, Ystads tingsrätt

2018 – 2019 Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Malmö

2016 – 2018 Handläggare, Migrationsverket

Språk

Svenska, engelska och norska