Biträdande jurist Karolina Toll

Karolina Toll

Biträdande jurist

Specialkompetens

Entreprenadrätt
Tvistelösning

Jag arbetar som biträdande jurist på Moll Wendén sedan april 2021. Jag har tidigare bland annat tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö och som notarie vid Ystads tingsrätt.

På Moll Wendén arbetar jag främst med entreprenadrättsliga frågor och ingår även i vår grupp för tvistelösning. Inom entreprenadgruppen bistår vi både mindre och större bolag inom entreprenad- och byggsektorn med bland annat löpande rådgivning samt granskning av entreprenadavtal, avtalsförhandlingar och tvistelösning i och utanför domstol.

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet, 2016

Karriär

2021 –          Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

2019 – 2020 Notarie, Ystads tingsrätt

2018 – 2019 Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Malmö

2016 – 2018 Handläggare, Migrationsverket

Språk

Svenska, engelska och norska

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB