Julia Ekerot, biträdande jurist inom M&A

Julia Ekerot

Biträdande jurist

Specialkompetens

Aktiemarknadsrätt
Bolagsstyrning
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser

Jag arbetar som biträdande jurist i gruppen företagsöverlåtelser & investeringar. Mina arbetsområden omfattar huvudsakligen bolags- och aktiemarknadsrätt såsom bolagsstämmor, kapitalanskaffningar och investeringar, noteringsprocesser (IPO) och bolagsstyrning (corporate governance).

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2017

Karriär

2021 – Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

2021 – Jurist, Klara Stock Market Adviser

2018 – 2020 – Biträdande jurist, HWF Advokater AB

2017 – 2018 Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl

Språk

Svenska & engelska

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB