>

John Larsson

Biträdande jurist

John Larsson, biträdande jurist

Utbildning

  • Juristexamen Lunds universitet, 2021

Språk

  • Engelska
  • Svenska