>

Hannah Wilör

Biträdande jurist

Hannah Wilör, biträdande jurist

Utbildning

  • Juristexamen Lunds universitet, 2022
  • Fördjupningskurs inom Företagsöverlåtelser Lunds universitet, 2021

Språk

  • Danska
  • Engelska
  • Svenska