Hannah Wilör

Biträdande jurist

Specialkompetens

Aktiemarknadsrätt
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser

Jag arbetar sedan september 2022 som biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå och ingår i byråns kompetensgrupp för Företagsöverlåtelser & Investeringar. Mina arbetsområden inkluderar i huvudsak överlåtelser av privata och publika bolag inom olika branscher, kapitalanskaffning, kommersiella avtal samt allmänna bolags- och aktiemarknadsrättsliga frågor.

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2022. Fördjupningskurs inom Företagsöverlåtelser, Lunds universitet, 2021

Karriär

2022 – Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Språk

Svenska, engelska och danska