Catharina Piper

Advokat/Partner

Specialkompetens

Offentlig upphandling

Jag har över 20 års erfarenhet och är specialiserad inom offentlig upphandling och därtill upphandlingsrelaterad juridik samt har särskild kunskap inom innovativ och hållbar offentlig upphandling. Jag har även stor erfarenhet av allmän affärsjuridik från min tid som chefsjurist på Nordens största privata vård- och omsorgskoncern. Härutöver har jag arbetat med kommersiell socialrätt i mer än 10 år och har långt erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrätt och har arbetat både för och emot offentlig sektor.

Utbildning

Jur. kand, Lunds Universitet 2001

Juridik i socialt arbete, Stockholms universitet 2011

Karriär

2018 –            Delägare, Moll Wendén Advokatbyrå

2013 – 2018  Advokat och specialist counsel, Advokatfirman Lindahl KB

2009 – 2013  Chefsjurist, Ambea AB

2003 – 2009  Jurist, Advokatfirman Lindahl KB

2001 – 2003  Jurist, Ernst & Young Law

2000 – 2001 Nämnden för offentlig upphandling (NOU)

Referenser

Inom upphandlingsområdet har jag blivit rankad av Legal 500 och Who´s Who Legal som en av de främsta på upphandlingsområdet och har härutöver blivit utnämnd som en av makthavarna inom offentlig upphandling av tidningen Upphandling24. Jag föreläser regelbundet vid olika universitet, utbildningsinstitut och har varit moderator vid ett antal seminarier rörande offentlig upphandling.

Jag är en av medförfattarna till Norstedts gula bibliotek gällande lagkommentarerna Lagen om offentlig upphandling – en kommentar och Lagen om upphandling inom försörjningssektornera – en kommentar samt Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:2 (Innovationspartnerskap – ett förfarande för att främja innovation och utveckling).  Några artiklar i urval som jag har skrivit avser bl.a. Ny upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn i offentlig upphandling, UrT, 4/2016, sid. 329 samt Märkning enligt LOU, UrT, 3-4/2020, sid. 153

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2014

Språk

Svenska & engelska