Anna Johansson

Biträdande jurist

Specialkompetens

Arbetsrätt
Anställda & Bemanning

Jag arbetar sedan mars 2022 på Moll Wendén Advokatbyrå och ingår i byråns kompetensgrupp för arbetsrätt. Mina huvudsakliga arbetsområden inkluderar frågor om anställningsavtal, MBL-förhandlingar, arbetsmiljö samt övrig arbetsrättslig rådgivning. Arbetsrätt är ett spännande och komplext rättsområde – strategiska arbetsrättsliga överväganden och beslut är av central betydelse för verksamheter och dess affärsnytta.

Utbildning

Juristprogrammet, Lunds universitet 2017 – 2022

Karriär

2022 –            Moll Wendén Advokatbyrå, Biträdande jurist

2021-2022 – Advokatfirman Lindahl, Biträdande jurist

2020-2021 – Advokatfirman Lindahl, Studentmedarbetare

 

Språk

Svenska & engelska

Relaterat innehåll