Alexandra Johansson

Biträdande jurist

Specialkompetens

Företagsöverlåtelser
Bolagsrätt
Aktiemarknadsrätt
Kommersiella avtal

Jag arbetar som biträdande jurist i gruppen företagsöverlåtelser & investeringar. Mina arbetsområden omfattar i huvudsak överlåtelser av privata och publika bolag inom olika branscher, bolagsstyrning (corporate governance), kapitalanskaffningar, kommersiella avtal samt bolags- och aktiemarknadsrättsliga frågor.

Utbildning

Juristexamen, Umeå universitet

Utbytesstudier, City University of Hong Kong

Karriär

2020 – Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

2020 Biträdande jurist, Valdia Advokatbyrå

Sommartrainee och uppsatspraktikant HWF Advokater

Språk

Svenska & engelska