Elisabeth André

Advokat/Partner

Specialkompetens

Entreprenadrätt
Fastighetsrätt
Tvistelösning

Jag började på Moll Wendén 2012 efter många år som bolagsjurist först på Skanska och sedan på Trelleborg.

Under min första tid på Skanska var mitt huvudsakliga ansvar juridisk rådgivning för företagets verksamhet i Tyskland och England. Jag har under en tioårsperiod lämnat rådgivning till fem regioner inom Skanska Sverige AB avseende företagets bygg- och utvecklingsverksamhet. Jag medverkade bland annat i upphandlingar (privata och offentliga), bolagsbildning, fastighetsförvärv, uthyrning och upprättande av entreprenadkontrakt. Jag har omfattande erfarenhet av processer och tvistelösning.

Jag arbetade med koncernfrågor för Trelleborg-koncernen, vilket innebär att jag upprättade policyer, handböcker och processer. Dessutom ansvarade jag för att koordinera koncernens bolagsformalia. Under min anställning fokuserade Trelleborg på att implementera ett complianceprogram och i mina ansvarsområden ingick implementering av koncernens riktlinjer.

Utöver rådgivningsverksamhet har jag omfattande erfarenhet av att upprätta kontraktsmallar och andra standardiserade verktyg som tjänar som stöd för våra kunder. Dessutom ger jag kurser i entreprenad- och konsulträtt samt complianceärenden.

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 1990
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2013

Karriär

Referenser
Jag bodde och arbetade i England medan ett av landets första OPS-projekt för Bridgendfängelset pågick. Jag var ”utlånad” till Sundlink i två år. Sundlink var ett av Skanska delägt bolag som ansvarade för uppförandet av Öresundsbron. I mina uppgifter ingick upprättade av kontrakt med underleverantörer och leverantörer.

Jag har erfarenhet av kontraktsförhandlingar för BoO1, Entré Malmö, Hovrätten för Södra Sverige samt ett flertal sjukhus- och vägprojekt liksom fastighetsförsäljningar, till exempel Hansacompagniet, Baltzar City och Caroli City.

Jag har haft såväl interna som externa förtroendeuppdrag inom olika branscher, och har varit styrelseledamot i Myresjöhus AB och Rörvik Timber AB (publ).
Jag har även omfattande erfarenhet av rättstvister och tvistelösning.

På Moll Wendén arbetar jag med flera stora byggprojekt och hjälper kunder med entreprenadrättsliga ärenden och tvister.

Yrkeserfarenhet
Bygg och fastighet

Karriär
2012 –           Delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
2012               Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå
2011 – 2012  Advokat, Lindahl Advokatbyrå
2007 – 2011  Bolagsjurist, Trelleborg AB (publ)
1997 – 2007  Bolagsjurist, Skanska Sverige AB
1996 – 1997  Bolagsjurist, Sundlink Contractors HB
1993 – 1996  Bolagsjurist, Skanska International Building AB
1993               Praktikant, Europeiska kommissionen
1990 – 1992  Notarie, Helsingborgs tingsrätt

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2013
Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt
Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige

Språk

Svenska, engelska & tyska