Liten förvärvsjuridisk ordlista

Ordlista för företagsförvärv

Svårt att förstå alla juridiska förkortningar som dyker upp i samband med att du skall köpa eller sälja ett företag? Med den här förvärvsjuridiska ordlistan får du en lathud som hjälper dig på vägen i processen till en lyckad affär.

APA (asset purchase agreement) – Bindande avtal mellan köpare och säljare av en rörelse.

BIMBO (Buy-in/management buy-out) – Uppköp som involverar såväl befintliga som nya personer i företagsledningen. 

Due Diligence (”DD”) – Undersökning av främst ett företags legala och finansiella ställning, exempelvis i samband med en investering i företaget. 

Exit – Tidpunkt när en finansiell ägare realiserar sin investering genom att sälja eller börsnotera företaget. 

Relaterat innehåll: 10 tips vid företagsförvärv

Hive down – Förberedelse för att avyttra en verksamhet genom att sälja rörelsen till ett nybildat dotterbolag för att därefter sälja dotterbolaget.

IPO (Initial public offering) – Börsnotering av ett företags aktier

LBO (Leveraged buy-out) – Uppköp med hjälp av hög andel lånade medel, vilket ger en hävstångseffekt på eventuell värdeökning. Involverar ofta MBO eller MBI.

Letter of intent (Memorandum of understanding heads of agreement och term sheet) – Preliminär överenskommelse angående former och villkor för exempelvis försäljning av ett företag. 

MBI (Management buy-in) – Uppköp av företag som leder till att företagsledningen ersätts av personer som är utsedda av köparen.

MBO (Management buy-out) – Ledningen köper företaget, som regel med hjälp av en eller flera finansiella aktörer.

Private equity – Investeringar av aktörer som riktar sig på mogna företag med utvecklingspotential. Sker ofta i form av LBO i kombination med MBO eller MBI.

SPA (share purchase agreement) – Bindande avtal mellan köpare och säljare av ett aktiebolag.

Vencap – Investeringar av aktörer som är specialiserade på främst unga företag med tillväxtpotential. 

Kontakt

Mikael Karlsson eller Henric Stråth

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »