Latour säljer Autotube till Accent

Investment AB Latour (”Latour”) har via dotterbolag signerat ett avtal om att sälja 100 procent av aktierna i Autotube AB till Accent Equity 2008. Affären är bland annat villkorad av godkännande från svenska konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under mars månad.

Autotube AB är en av Sveriges ledande tillverkare av fordonskomponenter för luft- och vätskedistribution i tunga fordon och personbilar. Verksamheten är förlagd till Varberg och Ulricehamn.

Bolaget har drygt 220 anställda och omsatte 357 MSEK under 2010 med ett rörelseresultat på 21 MSEK. Nettolåneskulden i Latourkoncernen minskar genom transaktionen med cirka 160 MSEK. Lars Weibull AB mäklade affären.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »