Latour säljer Autotube Hordagruppen AB

Underskrift förvärv

Investment AB Latour har via Autotube AB, moderbolag i affärsområde Automotive, sålt Autotube Hordagruppen AB till Lars Lejon.

Lars Lejon är för närvarande VD i Horda Stans AB. Autotube Hordagruppen AB omsätter 80 MSEK och har cirka 80 anställda. Moll Wendén var legal rådgivare till Latour i försäljningen.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »