>

David har över 20 års erfarenhet av juridisk rådgivning till svenska och internationella företag, främst gällande avtal, investeringar och immaterialrättsliga frågor. Han har också lång erfarenhet av rådgivning till nystartade företag och entreprenörer som bygger framtidens företag. David hjälper klienter som är verksamma inom flera olika branscher, inklusive livsmedel och hälsa, energi, läkemedel och IT. Davids arbete omfattar också att företräda kunder i kommersiella tvister i skiljeförfaranden och inför domstol.