Investering i Qnekt

Hampus Jakobsson och Johan Lenander, med gemensamt förflutet i TAT, investerar via bolag i nystarade Malmö-företaget Qnekt. Qnekt utvecklar en smartphoneapp för konferensarrangörer*. Investeringen skall användas för rekrytering och vidareutveckling av funktioner och försäljning av produkten, som redan säljs via återförsäljare i elva länder.

Moll Wendén, genom advokat David Klose, har biträtt Hampus Jakobsson och Johan Lenander i samband med investeringen.

Läs mer om Qnekt här

* Appen används bl a på Media Evolutions konferens ”The Conference”, vilken Moll Wendén stolt sponsrar. 

Bild: www.qnekt.com

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »