Specialistområden

Immaterialrätter, marknadsföring &
IT

Moll Wendén

I dagens digitaliserade affärsverksamhet kämpar alla företag för att synas, höras och bli ihågkomna i ett ständigt ökande informationsbrus. Detta kräver en aktivare hantering av varumärken och andra immateriella rättigheter. Dessutom måste man vara medveten om marknadsrättens möjligheter och begränsningar eftersom övertramp kan få förödande konsekvenser, både rättsligt och medialt.

 

01

Strategiska förhållningssätt

Med vårt strategiska förhållningssätt hjälper vi våra kunder att ge affärsidéer de bästa förutsättningarna att bli framgångsrika.

02

Branschspecifika regelverk

Uppdrag inom marknadsrätt kräver inblick i regler som är unika för att få sälja och marknadsföra specifika produkter och tjänster.

Strategiska förhållningssätt

Med vårt strategiska förhållningssätt hjälper vi våra kunder att ge affärsidéer de bästa förutsättningarna att bli framgångsrika. Vi upprättar avtal för kommersialisering och skydd av immateriella rättigheter och know-how.

VÅRT SPECIALISTTEAM
HJÄLPER DIG

Branschspecifika regelverk

Uppdrag inom marknadsrätt kräver inblick i regler som är unika för att få sälja och marknadsföra specifika produkter och tjänster. Vårt specialistteam har djup kunskap om både generella och branschspecifika regelverk, till exempel inom livsmedel, läkemedel, tobak, bank och försäkring.

Vi har spetskompetens inom outsourcing, systemupphandling och utvecklingsavtal på IT-området.

Kontakt

Vi har specialister inom många olika områden. Nedan ser du våra ansvariga specialister inom Immaterialrätter, marknadsföring & IT.

David Klose

Advokat/Partner
+46 70 326 65 11
david.klose@mollwenden.se

Stefan Wendén

Advokat / Managing Partner
+46 70 326 65 25
stefan.wenden@mollwenden.se
Ett ständigt ökande informationsbrus innebär stora möjligheter, men även fallgropar.
David Klose
Regelverket för hur marknadsföring får utformas har stor betydelse för alla företagare.
Stefan Wendén

Våra specialister

David Klose

Advokat/Partner
+46 70 326 65 11
david.klose@mollwenden.se

Johannes Mortenlind

Biträdande jurist
+46 72 092 17 20
johannes.mortenlind@mollwenden.se

Simon Wilkens

Biträdande jurist
+46 76 698 23 67
simon.wilkens@mollwenden.se

Stefan Wendén

Advokat / Managing Partner
+46 70 326 65 25
stefan.wenden@mollwenden.se

Stephanie Stensson

Advokat
+46 73 073 65 34
stephanie.stensson@mollwenden.se