Fusion mellan Sparbanken Syd och Frenninge Sparbank

Sparbanken Syd logga

Vid Sparbanken Syds årstämma den 21 april informerades bankens huvudmän om beslutet att införliva Frenninge Sparbank i Sparbanken Syd. Moll Wendén har biträtt Frenninge Sparbank i fusionen.

Kontoret i Frenninge i Sjöbo kommun kommer att finnas kvar tills vidare, men drivas i Sparbanken Syds namn. Kontoret i Frenninge blir Sparbanken Syds åttonde.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »