Förvärv av verksamhet inom kontorsutrustning

Moll Wendén har företrätt köparen vid förvärv av verksamhet inom försäljning, uthyrning och service av kontorsutrustning och kontorsmaskiner. Förvärvet var en del av en rekonstruktion och skedde genom en rörelseöverlåtelse.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »