Förvärv av rörelsen i Rörtjänst Ringbom & Co

NVS Installation AB har förvärvat rörelsen i VVS-företaget Rörtjänst Ringbom & Co AB på Gotland. Företaget startade i Visby 1968 och har under de senaste åren främst varit inriktat på VVS-tjänster för privatmarknaden.

Rörtjänst Ringbom & Co AB har även en stark marknadsposition inom distribution och installation av värmepumpar. För NVS innebär förvärvet att NVS platskontor i Visby breddar verksamheten som före förvärvet sysselsatte ett tiotal personer.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig delägare

Mikael Karlsson

Advokat / Partner

Henric Stråth

Advokat/Partner
förvärv av skog
Nyheter

Danskt förvärv av småländsk skog

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av skogsfastigheterna Horvhult och Gassgöljhult, belägna i Kronobergs län. Fastigheterna har en gemensam

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB