FMH Stainless förvärvar Ekeby Rostfria

FMH Stainless AB har förvärvat en majoritetspost i Ekeby Rostfria Produktions AB. Ekeby Rostfria Produktions AB är baserat utanför Helsingborg och specialiserat på tunnplåtskonstruktioner i rostfritt material och aluminium.

Företaget omsätter ca 21 miljoner och har ett 20-tal anställda. Uppgörelsen innebär att de tidigare ägarna av företaget kommer att fortsätta arbeta kvar i verksamheten i nya roller. Moll Wendén har biträtt säljarna i affären.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »