Fem steg mot ett effektivt IPR Management

Följ dessa fem steg så är du på god väg mot ett effektivt IPR Management. IPR Management handlar i grunden om att förvalta immateriella rättigheter på ett sätt som optimerar deras värde – och därmed värdet på företaget. 

1. Identifiera 

Noggrann identifiering av företagets immateriella tillgångar synliggör innehavet, behoven och eventuella brister.

2. Utveckla

Kontinuerlig utveckling uppnås genom införande av rutiner, egenutveckling, samarbetsavtal, forskningsavtal, licensstrategi eller köp av annat företags immateriella rättigheter. 

3. Utnyttja

Kommersialisering sker exempelvis genom varumärkesprofilering, marknadsföringskampanjer, försäljning av uppfinningar eller via licensiering.

4. Skydda

Registreringsåtgärder och ett tydligt agerande vid intrång är två exempel på skydd av immateriella rättigheter. Konkurrenternas innehav bevakas genom effektiva interna rutiner, automatiserad bevakning för hantering av förnyelseavgifter samt information om nyregistreringar.

5. Dokumentera

Handlingsplaner för företagets immateriella rättigheter ger ett helhetsgrepp över området. Arbetet innefattar bland annat riktlinjer för köp av försäljning av IPR, hantering av påståenden om intrång, krav på licenstagare samt skydd av rättigheter. 

Relaterat innehåll: Vad är IPR Management och varför är det viktigt för företag?

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »