Everysport och Traveas går samman

everysport

Everysport och Traveas har ingått ett avtal avseende samgående. Affären kommer att ske genom en apportemission.

Everysport äger bolagen Newsme, FotbollDirekt Sverige, Elite Prospects SportsDB, S Sverige och Everysport Community samt 90,1 procent av aktierna i Sportomedia. Traveas och Everysport har bedömts ha likvärdiga värderingar. Efter apportemissionen kommer därför Everysports aktieägare att kontrollera halva Traveas.

Det sammanslagna bolaget bedöms få en omsättning under 2016, proforma, på cirka 55 miljoner kronor. Förvärvet gör också att Traveas blir ledande inom sport.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »