En drygt 40-årig era lider mot sitt slut – gör dig redo för Brexit och handel med ett tredje land

kommersiella avtal

Efter ett närmre 43 år långt medlemskap för Storbritannien i Europeiska unionen och dess föregångare som resulterat i ingående av fördrag och avtal vilka reglerar tusentals olika rättsområden såsom arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt, marknadsföringsrätt, tvistelösning, konkurrensrätt och offentlig upphandling, är det planerat att landet, om mindre än fem månader, den 29 mars 2019 kl. 11.00 lokal tid, ska lämna EU (Brexit).

Direkt därefter följer en övergångsperiod fram till den 31 december 2020 under vilken stora delar av Storbritanniens EU-medlemskap, såsom medlemskapet i EU:s tullunion och inre marknad, ska vara intakt. När så även denna tid är över blir Storbritannien att klassificera som ett tredje land – det vill säga ett land som inte är en medlemsstat inom EU – vilket kan få en rad konsekvenser, särskilt för andra EU länders handelsmöjligheter med Storbritannien.

Oklarheter för Brexit

Det förväntade utträde av en av världens största ekonomier kan komma att ha avgörande betydelse för de företag som är exponerade mot Storbritannien. Även om det i dagsläget – med ett första utkast till utträdesavtal på bordet – fortfarande råder oklarheter vad gäller de exakta formerna för Brexit och framför allt tidshorisonten för när ett fullständigt handelsavtal mellan EU och Storbritannien kan komma på plats, finns det all anledning att som företag redan nu göra en analys över sina affärer med koppling till Storbritannien och identifiera eventuella risker för sin egen verksamhet.

Hur påverkas mitt företag?

Trots avsaknaden av direkta handelskontakter med Storbritannien eller en annan tydlig länk till landet, kan ett företag ändå påverkas av ett brittiskt utträde ur EU. Det gäller därför att undersöka alla led i sina handelskedjor och uppmärksamma eventuella anknytningar till Storbritannien. Exempelvis kan produkter som importeras har insatsvaror med brittiskt ursprung vilka efter Brexit kan omfattas av vissa registreringskrav.

Planera för dina utmaningar med en Brexit-inventering

För att Brexit ska bli så smärtfritt som möjligt är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka utmaningar som Brexit kan medföra samt att planera, analysera och lägga upp olika strategier för vad som komma ska. Vi på Moll Wendén ser gärna till så att just ditt företag är Brexit-redo. Vi erbjuder därför dig och ditt företag hjälp med att undersöka om, hur och i vilken omfattning företaget exponeras mot Storbritannien (Brexit-inventering), vilka konsekvenser detta kan få för ditt företag (Brexit-analys) och vilka åtgärder som företaget bör vidta (Brexit-plan).

Ladda hem vår kostnadsfria checklista

Som en hjälp kan du ladda hem vår checklista där vi presenterar ett urval av de områden där Brexit kan innebära förändringar som du och ditt företag måste hantera och ger råd om vad ni behöver tänka på.

Ladda ner vår checklista för Brexit-inventering här

Kontakt

För rådgivning kring brexit kontakta Stefan Wendén eller Ebba Walberg Snygg.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ebba Walberg Snygg

Advokat / Partner

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB